Studia Podyplomowe

Komunikat

Trwa nabór na studia podyplomowe Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSWI. Możemy Państwu z satysfakcją przedstawić kierunki studiów, które zostaną uruchomione w roku akademickim 2017/2018

Oczywiście zapraszamy kandydatów do zgłaszania się jeszcze na niżej podane kierunki.
Nabór w dalszym ciągu jest otwarty.

Czytaj więcej...

Komunikat

Trwa nabór na studia podyplomowe Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW


I. Możemy Państwu z satysfakcją przedstawić kierunki studiów, które zostaną uruchomione  w roku akademickim 2017/2018

Oczywiście zapraszamy kandydatów do zgłaszania się jeszcze na niżej podane kierunki.
Nabór w dalszym ciągu jest otwarty.
 

Czytaj więcej...

Semnarium warsztatowe z profesorem Jackiem Pyżalskim

10 października br. w Auditorium Maximum Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy odbyło się seminarium warsztatowe z zakresu dobrych praktyk pt. "Jak motywować niezmotywowanych w procesie edukacyjno-wychowawczym", które prowadził profesor Jacek Pyżalski, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki i profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorem spotkania było Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW. 

Czytaj więcej...

Komunikat dotyczący uruchomienia kierunków studiów podyplomowych na rok akademicki 2017/2018

KOMUNIKAT  dotyczący uruchomienia kierunków studiów podyplomowych na rok akademicki 2017/2018 
 
I Informujemy,  że z grupy kierunków oczekujących na uruchomienie warunki naboru spełniły i wchodzą w skład kierunków uruchamianych.
1. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla dzieci i młodzieży
2. Kadry i płace w zarządzaniu
                                                                                                } Zarządzanie kadrami, płace. Doradztwo personalne
3. Zarządzanie kadrami, doradztwo personalne          
 
II INTEGRACJA SENSORYCZNA
Nabór na kierunek Integracja sensoryczna (2 grupy) zostaje zamknięty na rok akademicki 2017/2018 z dniem 06.10.2017 z powodu wypełnienia limitu miejsc. 
Przyjmujemy kandydatów na kierunek na rok akademicki 2018/2019 z terminem rozpoczęcia studiów od marca 2018r. 
 

Inauguracja studiów Podyplomowych Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego

Inauguracja studiów Podyplomowych Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego odbędzie się 21.10.2017 r. o godz. 8.30 w budynku Uczelni przy ul. Toruńskiej 55-57, po której prowadzone będą zajęcia według harmonogramu.
W trakcie spotkania organizacyjnego nastąpi podpisanie umów o naukę, słuchacze otrzymają decyzje o przyjęciu na studia oraz szczegółowe harmonogramy na cały rok akademicki.
Numery sal, w których odbywać się będą zajęcia dydaktyczne w sobotę i niedzielę, zostaną podane na tablicy informacyjnej, w holu przy sekretariacie studiów, pokój 21C.
Numer auli, w której odbędzie się inauguracja zamieszczony zostanie na stronie www studiów podyplomowych.

Komunikat dot. uruchomionych kierunków w roku akademickim 2017/2018

 

Trwa nabór na studia podyplomowe Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW

I. Możemy Państwu z satysfakcją przedstawić kierunki studiów, które zostaną uruchomione w roku akademickim 2017/2018.
Oczywiście zapraszamy kandydatów do zgłaszania się jeszcze na niżej podane kierunki.  Nabór w dalszym ciągu jest otwarty.

 

Czytaj więcej...

Cykl spotkań z Panem profesorem Jackiem Pyżalskim

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego zaprasza na kontynuację cyklu spotkań z Panem Profesorem Jackiem Pyżalskim.

Tematem spotkania będzie problem dotyczący sposobów motywowania uczniów w procesie edukacyjno-wychowawczym z uwzględnieniem szczególnej roli wychowawcy klasy.

Spotkanie odbędzie się 10.10.2017r. w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy,
ul. Toruńska 55-57, Campus A, sala 301. Godzina rozpoczęcia spotkania planowana jest na 14.30, czas trwania – 4 godziny.
 

Czytaj więcej...