Studia Podyplomowe

Nabór na Integrację Sensoryczną

NABÓR NA INTEGRACJĘ SENSORYCZNĄ

Szanowni Państwo!

Znaczne zainteresowanie kandydatów studiami podyplomowymi z Integracji Sensorycznej doprowadziło do przekroczenia limitu zgłoszeń na jedną grupę.
Podjęliśmy decyzję o uwzględnieniu próśb zgłoszonych przez kandydatów, którzy są ponad limitem przyjęć i utworzyliśmy drugą grupę dla kierunku. Stan naboru dla drugiej grupy przekroczył już jednak połowę limitu miejsc. Zainteresowanych studiami na Integracji Sensorycznej prosimy o uwzględnienie w swych decyzjach, że jednym z kryteriów przyjęć na studia podyplomowe jest kolejność zgłoszeń. Trzeciej grupy nie będziemy tworzyć.
   

Serdecznie zapraszamy!

Odbiór świadectw

 Zapraszamy do odbioru świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w roku akademickim 2016/2017 w terminie październik 2016 – czerwiec 2017.
Odbioru można dokonywać w biurze CKPiU KPSW, przy ul. Toruńskiej 55-57, budynek C, pokój 21C, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 – 15.30.

Obrona

 
Termin obrony prac końcowych dla słuchaczy studiów podyplomowych

Integracja sensoryczna IV edycja 

16.09.2017
(SOBOTA) OD GODZINY 9.00

W BUDYNKU KPSW PRZY UL. TORUŃSKIEJ 55-57.

 

Komunikat dot. rekrutacji 2017/2018

Drodzy Państwo,

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW w Bydgoszczy w dniu 16.06.2017 r. przedstawi na naszej stronie internetowej ofertę studiów podyplomowych, kursów doskonalenia zawodowego prowadzonych przez nauczycieli akademickich, terapeutów krajowych i zagranicznych na rok akademicki 2017/18. Nabór wniosków na kierunki kształcenia  realizujemy drogą e-mail (za pośrednictwem skanu), pocztą lub osobiście w biurze CKPiU KPSW przy ul. Toruńskiej 55-57 od dnia 19.06.2017. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.


Dyrektor CKPiU KPSW
mgr Andrzej Stobrawa