Studia Podyplomowe

Zajęcia z Panią Pilar Blázquez Ballesteros

Zajęcia warsztatowe z Panią Pilar Blázquez Ballesteros (Hiszpania) w dniach:
- 10.06.2017 godzina 9.00
Temat: Terapia integracji sensorycznej dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, w tym
z ADHD- praktyczne wskazówki dla nauczycieli,terapeutów i rodziców (zestawy ćwiczeń)
- 11.06.2017 godzina 9.00
Temat: Autyzm – jak organizować i prowadzić sesje terapeutyczne zaburzonych procesów sensorycznych
odbędą się w pracowni integracji sensorycznej przedszkola „Borowiki” ul. Bora Komorowskiego 29 (Fordon).
Dojazd – z PKS tramwajem nr 3 lub 5

Nabór na zajęcia trwa do dnia 08.06.2017 r. cena 120 zł za warsztat. Zgłoszenia można składać w biurze Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW przy ul. Toruńskiej 55-57, budynek C pok. 21C, pod numerem telefonu: 52 339 30 27, 797 328 421 lub skanem na nasz e-mail: podyplomowe@kpsw.edu.pl

Profesor Jacek Pyżalski w CKPiU

Profesor Jacek Pyżalski w Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW.

Około 400 nauczycieli szkół bydgoskich było uczestnikami zajęć w cyklu „Co działa jak nic nie działa”.
Tematem spotkania był problem agresji werbalnej i internetowej występujących wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Kurs Masażu Metodą Shantala

 KURS METODA MASAŻU SHANTALA:

TERMIN:

12 maj (piątek) w godzinach 16.00 – 20.00
13 maj (sobota) w godzinach 09.00 – 12.30

Uczestnicy zajęć winni przynieść ze sobą:
- lalkę (bobas)
- ręcznik
- dres


MIEJSCE REALIZACJI KURSU:

Budynek C KPSW przy ul. Toruńskiej 55-57

Zapraszamy!

Nowy termin kursu „Terapia ręki”

UWAGA !

Nowy termin kursu „Terapia ręki”

Zaproponowany na 04.06.2017 termin kursu z uwagi na nakładający się zjazd studiów podyplomowych zostaje zmieniony na:

9 czerwca (piątek) od godziny 16.00
10 czerwca (sobota) od godziny 9.00


Zajęcia odbędą się w obiekcie KPSW przy ul. Toruńskiej 55-57
Na zajęciach część ćwiczeń będzie prezentowana z udziałem dzieci.
Przepraszamy za zaistniały błąd organizacyjny.

UMOWY NA KURS BĘDĄ GOTOWE DO PODPISU OD DNIA 29.04.2017 r. (sobota) W BIURZE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO I USTAWICZNEGO KPSW pok. 21 C

Biuro CKPiU KPSW

Warsztaty praktyczne w pracowni SI prowadzone przez hiszpańską terapeutkę

Hiszpańska terapeutka Integracji Sensorycznej i terapii zajęciowej w Centrum Kształcenia Podyplomowego
i Ustawicznego KPSW w Bydgoszczy

Zapraszamy
na
warsztaty praktyczne realizowane w pracowni SI– zestawy ćwiczeń
i ich wykorzystanie w terapii.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w dniach 10 – 11 czerwca 2017 r.
od godziny 9.00 (każdy po 6 godzin)

Czytaj więcej...

Kondolencje

 Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.
dr. Jerzego Zastempowskiego
nauczyciela akademickiego
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW


Rodzinie oraz Najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia

Rektor, Prezydent oraz Społeczność Akademicka
Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Zapraszamy na kursy doskonalenia zawodowego!

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego zaprasza na kursy doskonalenia zawodowego:

1. Dyspraksja w terapii pedagogicznej z uwzględnieniem wspomagania sensorycznego:
Prowadzący: terapeutki z Grecji ośrodka współpracującego z CKPiU KPSW w zakresie integracji sensorycznej i terapii zajęciowej
Termin: 03.04.2017 r, godz. 16.30
Czas trwania: 4 godziny (warsztat)
Miejsce: campus C obiektu KPSW przy ul. Toruńskiej 55-57, sala 212 C
Koszt: 150 zł – słuchacze studiów podyplomowych KPSW oraz ich absolwenci
              300 zł - nabór „otwarty”

Zgłoszenia e-mail kierować na adres: podyplomowe@kpsw.edu.pl do dnia 24.03.2017 roku
Ilość miejsc jest ograniczona do 10 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 

Czytaj więcej...