Studia Podyplomowe

Przedłużamy nabór: Opole i Olsztyn!

15 listopada miał zakonczyć się nabór na studia podyplomowe na kierunku Integracja Sensoryczna w Opolu i w Olsztynie.
Aby kierunek mógł rozpocząć zajęcia brakuje kilku kandydatów.

CKPiU KPSW w Bydgoszczy przedłuża nabór do 31 stycznia 2020r.
Termin ten jest ostateczny dla podjęcia decyzji o uruchomieniu kierunku.

ZACHĘCAMY DO ZAPISYWANIA SIĘ!
Bydgoszcz: 797 328 421
Olsztyn: 786 862 092
Opole:
605 919  497

Trwa nabór na studia podyplomowe

Wpływa coraz więcej zgłoszeń na studia podyplomowe S.I. w Opolu i w Olsztynie. Przewidywany termin uruchomienia kierunków to koniec listopada 2019 r. Nabór trwa do 15 listopada - decyduje kolejność zgłoszeń. Możliwe jest szybsze uruchomienie studiów pod warunkiem wypełnienia limitu zgłoszeń przez kandydatów.
Liczba godzin na kierunku: 392.
Czesne (całość) - 4900 zł + 200 zł (opłata rekrutacyjna).

Czytaj więcej...

Integracja Sensoryczna w Żyrardowie

Informujemy, że studia podyplomowe KPSW - Integracja Sensoryczna we współpracy z PTIS w Warszawie, rozpoczęły się w Żyrardowie 28.09.2019 r.

Zapraszamy do wyboru tej formy edukacyjnej. Zostały jeszcze dwa wolne miejsca!


Absolwent po ukończeniu otrzyma:

• świadectwo ukończenia studiów podyplomowych KPSW

• certyfikat kursu I i II stopnia terapeuty SI wydany przez PTIS w Warszawie


Zgłoszenia prosimy przesyłać skanem lub pocztą na adres: 85-023 Bydgoszcz ul. Toruńska 55-57

podyplomowe@kpsw.edu.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie:

Bydgoszcz 797 328 421 (CKPiU KPSW)

Żyrardów 507 181 122 (p. Agnieszka Samuś – opiekun merytoryczny)

Zajęcia odbywają się w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Żyrardowie, ul. Środkowa 36

STUDIA PODYPLOMOWE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ KPSW W BYDGOSZCZY

Przy współpracy z Polskim Towarzystwem Integracji Sensorycznej w Warszawie
Studia rozpoczęły swoją pracę dydaktyczną w ośrodkach:
● Bydgoszcz (dwie grupy)
● Poznań (jedna grupa)
● Tychy (dwie grupy)
● Żyrardów (jedna grupa) wolne 3 miejsca
 
Ponadto, we wspólpracy z ośrodkiem terapeutycznym Os Bambans (Centro Terapia Occupacional) - Hiszpania
● Lublin wolne 3 miejsca
● Słupsk

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej.

Do końca grudnia 2019 r. ogłosimy tematy kursów doskonalenia zawodowego
dla chętnych słuchaczy studiów podyplomowych Integracji sensorycznej

Kursy odbędą się:
w Bydgoszczy
– dla ośrodków w Poznaniu i Słupsku,  
w Lublinie
– dla ośrodków w Żyrardowie i Tychach.

Szczegóły organizacyjne i merytoryczne zostaną przedstawione w II połowie stycznia 2020 r.
Przewidywany termin kursów to maj 2020 r.

Komunikat z naboru na studia podyplomowe

    Z satysfakcja informujemy, że z końcem września 2019 r. (21.09.19 r.  i 28.09.19 r.)
rozpoczęliśmy kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie kierunków:

 • Integracja sensoryczna – dwie grupy,
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowanie – dwie grupy,
 • Język angielski w edukacj,
 • Pedagogika specjalna-Rewalidacja i terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży
  z pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 • Pedagogika specjalna-Oligofrenopedagogika z komunikacja alternatywną,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja
  z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych,
 • Wspomaganie i edukacja uczniów ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej,
 • Logopedia ogólna,
 • Logopedia szkolna-terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej,
 • Neurologopedia z surdologopedia i tyflologopedią,
 • Przygotowanie pedagogiczne,
 • Pedagogika tańca,
 • Muzyka/muzykoterapia,
 • Arteterapia w edukacji szkolnej i społecznej,
 • Hipoterapia,
 • Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy, doradztwo zawodowe z elementami coachingu,
 • Zarządzanie oświatą,
 • Rachunkowość i finanse,
 • Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa,
 • Kadry i płace w zarządzaniu.

Informujemy, że w najbliższym czasie przedstawimy tematykę kursów doskonalenia zawodowego
w atrakcyjnych obszarach merytorycznych  i na korzystnych warunkach finansowych.

Kursy rozpoczniemy od stycznia 2020 r.

Tematykę kursów podamy do wiadomości publicznej w listopadzie 2019 r.
 

INTEGRACJA SENSORYCZNA W LUBLINIE

Wobec nowych zgłoszeń kandydatów na kierunek Integracja sensoryczna i telefonów z zapytaniem o uruchomienie kierunku Kujawsko Pomorska Szkoła wyższa-Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego w Bydgoszczy, po analizie sytuacji z koordynatorem kierunku w Lublinie postanowiło rozpocząć zajęcia na kierunku SI od października 2019 r.

 

Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przedstawiony na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się dnia 19.10.19 o godz. 17.00 w siedzibie Fundacji ALPHA,
Al. Warszawska 15, drugie piętro, Lublin (planowane są zajęcia 20.10 w niedzielę od godz. 9.00)
 

Szczegółowe informacje:
Lublin: 508 292 498
Bydgoszcz: 797 328 421

 

STUDIA PODYPLOMOWE w LUBLINIE INTEGRACJA SENSORYCZNA

Z pełnym zakresem wiedzy i umiejętności, z programem wspartym o doświadczenia hiszpańskie z możliwością uzyskania certyfikatu diagnozy i terapii partnera hiszpańskiego oraz uczestnictwem rzeczywistym terapeuty zagranicznego w procesie dydaktycznym (warsztat tematyczny w trakcie studiów).
To propozycja realna, na którą zaprasza Kujawsko -Pomorska Szkoła Wyższa  w Bydgoszczy, Fundacja ALPHA w Lublinie. Termin składania dokumentów trwa do 30 października 2019r.

Adres przesłania dokumentów:
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
lub skan dokumentów na adres e-mail podyplomowe@kpsw.edu.pl

Informacje szczegółowe można uzyskać
:
- koordynator kierunku dr Anna Prokopiak nr tel. 508 292 498
- CKPiU KPSW Bydgoszcz nr tel. 52 339 30 27 lub 797 328 421