Studia Podyplomowe

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Telegram z wizyty studyjnej w Hiszpanii

    CKPiU KPSW podpisało umowę o współpracy z Hiszpańskim Ośrodkiem Terapii Pediatrycznej w Vigo.
Ośrodek ten pracuje również metodami Integracji Sensorycznej.
 
Efektem naszej wizyty będzie udział przedstawiciela  tej organizacji w konferencji problemowo-warsztatowej w dniu 17.09.2016 r. w Bydgoszczy z wykładem pt. „Problemy przetwarzania sensorycznego u dzieci z deficytami uwagi i nadpobudliwością.

Ponadto:

 • wdrożenie do programu studiów podyplomowych SI od X 2017 r. nowego przedmiotu dotyczącego problemów ewaluacji diagnozy. Przedmiot prowadzony będzie przez terapeutę SI z  Ośrodka w Hiszpanii,
 • możliwość realizacji praktyki zawodowej w Hiszpanii

Konferencja „Wspomaganie rozwoju dziecka metodami Integracji Sensorycznej”

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego oraz Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej w Warszawie zapraszają w dniu 17.09.2016 r. na jednodniową konferencję problemowo-warsztatową dotyczącą wspomagania rozwoju dziecka metodami Integracji Sensorycznej.

Program konferencji:

9.00 – 11.00 Część plenarna - wykłady

 • Mechanizmy mózgowe zaburzeń przetwarzania sensorycznego
  • prof. dr hab. Aneta Borkowska
 • Czynniki ryzyka ciążowo-porodowego i najczęściej występujące objawy zaburzeń przetwarzania sensorycznego w zależności od wieku. Analiza badań własnych.
  • mgr (doktorant) Magdalena Szczepara-Fabian
 • Problemy przetwarzania sensorycznego u dzieci z deficytami uwagi i nadpobudliwością
  • mgr Pilar Blàr Blázquez Ballesteros - terapeuta SI i Ocupacional - Hiszpania

11.00 – 15.00 Warsztaty

 •  Metody i narzędzia pobudzania zmysłów (możliwa część II na życzenie słuchaczy).
  • mgr Barbara Chrustek - trener, terapeuta SI PTIS w Warszawie
 • Koncepcja SI w pracy z małymi dziećmi (od 0 do 3 lat).
  • mgr Magdalena Szczepara-Fabian - trener, terapeuta SI PTIS w Warszawie, terapeuta NDT - BOBATH
 • Miejsce koncepcji SI w warsztacie pracy fizjoterapeuty.
  • dr Krzysztof Fabian - Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
 • Metody stymulacji ruchowej dziecka „Bobath czy Vojta”, kiedy i jak.
  • dr Radosław Rutkowski - AWF Poznań, 
  • terapeuta Bobath i Vojty z Niemiec
  • terapeuta metody Vojty - Iwona Słowińska
 • Terapia poprzez SI dzieci i młodzieży z autyzmem i deficytami sprzężonymi.
  • mgr Magdalena Łagowska - trener, terapeuta SI PTIS w Warszawie

15.10 – 15.20 Zakończenie konferencji

Założenia organizacyjne:

 • Koszt sesji plenarnej 100,00/osoba. Koszt jednego warsztatu 60,00/50,00/osoba.
 • Warunek konieczny uczestnictwa w konferencji to wybór sesji plenarnej i jednego warsztatu przez uczestnika tj. sesja plenarna/100,00 + warsztat/60,00 = 160,00.
 • Uczestnik może dokonać wyboru więcej niż jednego warsztatu z propozycji konferencji i zaznaczyć te wybory na karcie zgłoszeniowej (pobierz TUTAJ).
 • Koszt pozostałych warsztatów, każdy po 50,00 od osoby (poza warsztatem łącznym z sesją plenarną-60,00).


Wpłaty należy dokonywać na podane konto KPSW, umieszczone na karcie zgłoszeniowej (pobierz TUTAJ).
Informacji udziela biuro CKPiU KPSW w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57, tel. 52 339 30 27, mail: podyplomowe@kpsw.edu.pl

Zapisy:

 • termin do 14.09.2016 r.
 • obowiązuje kolejność zgłoszeń
 • zgłoszenia prosimy przesyłać na karcie zgłoszeniowej na adres podyplomowe@kpsw.edu.pl
 • lub oddać osobiście w biurze CKPiU KPSW w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57

Do pobrania:

Odbiór świadectw ukończenia studiów podyplomowych

Zapraszamy do odbioru świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w roku akademickim 2015/2016 w terminie październik 2015 – czerwiec 2016.

Odbioru można dokonywać w biurze CKPiU KPSW, przy ul. Toruńskiej 55-57, budynek B, pokój 21C, w godzinach od 9.00 – 15.30.

ROZSZERZONY NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE "INTEGRACJA SENSORYCZNA"!

Bardzo duże zainteresowanie kierunkiem studiów podyplomowych „Integracja Sensoryczna” w trwającym naborze na rok akademicki 2016/2017 doprowadziło do wypełnienia limitu przyjęć na studia.

Wobec ciągłego napływu wniosków o przyjęcie na wspomniany kierunek Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW postanowiło wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i uruchomić nabór na drugą grupę edukacyjną!

Na drugą grupę obowiązuje limit miejsc przyjęć, którego część została już wypełniona. Pozostało jeszcze 15 wolnych miejsc! Liczy się kolejność zgłoszeń.

Nabór trwa do 15 października 2016 r. Kandydaci, którym nie uda się dostać na Studia Podyplomowe „Integracja Sensoryczna” w naborze do drugiej grupy mogą zostać przyjęci do grupy śródrocznej, która rozpocznie proces edukacyjny od lutego 2017 r.

Miejsce realizacji zjazdu studiów podyplomowych

25-26.06.2016 r. – KPSW ul. Toruńska 55-57

Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego będzie czynne w dniu: 25.06.2016r.(sobota) przy ul. Toruńskiej 55-57

Numery sal zostaną podane na tablicy informacyjnej w holu obiektu dydaktycznego.

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2016-2017

Przedstawiamy nową ofertę studiów podyplomowych proponowanych do realizacji w roku akademickim 2016/2017.

Zapraszamy do jej analizy i dokonania wyboru kierunku kształcenia, który Twoim zdaniem jest odpowiedni dla Ciebie na teraz i w perspektywie planowanego rozwoju zawodowego.

Naszą misją jest tworzenie warunków bazowych i kadrowych dla uzyskania efektów końcowych związanych z wysoką jakością kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności ukierunkowanej na praktykę zawodową.

Zapoznaj się z nową ofertą Studiów Podyplomowych w zakładce "KIERUNKI" oraz na stronie KPSW.

Zapraszamy
Zespół CKPiU KPSW

Miejsce realizacji zjazdu studiów podyplomowych

18-19.06.2016 r. – KPSW ul. Toruńska 55-57

Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego będzie czynne w dniu: 18.06.2016r.(sobota) przy ul. Toruńskiej 55-57

Numery sal zostaną podane na tablicy informacyjnej w holu obiektu dydaktycznego.