Studia Podyplomowe

KOMINIKAT

Z uwagi na duże zainteresowanie studiami podyplomowymi
informujemy, że nabór na kierunki:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowanie
 • Przygotowanie pedagogiczne
  Przedłużono do dnia 20.09.2019 r.

  Zebranie organizacyjne dla wyżej wymienionych kierunków przewidziano na 21.09.2019, godz. 8.30 w siedzibie uczelni przy ul. Toruńskiej 55-57. W jakiej sali odbędzie się spotkanie podamy na tablicy informacyjnej umiejscowionej przed biurem CKPiU, parter pok. 21.

  Na pozostałe kierunki studiów podyplomowych dokumenty naborowe przyjmować będziemy do dnia 27.09.2019 r. Spotkanie organizacyjne odbędzie się tak jak podano wcześniej dnia 28.09.2019r. o godzinie 8.30 w obiekcie KPSW przy ul. Toruńskiej 55-57. W jakiej sali odbędzie się spotkanie podamy na tablicy informacyjnej umiejscowionej przed biurem CKPiU, parter pok. 21.

  Po zebraniach organizacyjnych na których zostaną wręczone kandydatom decyzje o przyjęciu na studia podyplomowe, harmonogramy zajęć, prowadzone będą zajęcia dydaktyczne.

  Zapraszamy!

STUDIA PODYPLOMOWE W POZNANIU

INTEGRACJA SENSORYCZNA - prawdziwa, z pełnym zakresem wiedzy i umiejętności a nie "na skróty". Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy z czteroletnim doświadczeniem na rynku w Poznaniu zaprasza do studiowania pod patronatem Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej w Warszawie. Dodatkowym efektem końcowym studiów jest certyfikat kursu I i II stopnia PTIS w cenie studiów. Ukończenie kierunku  SI + certyfikat I i II stopnia PTIS umożliwia absolwentom podjęcie starań o wpis na listę terapeutów PTIS. Liczba miejsc ograniczona!

Czytaj więcej...

Czas na szybkie decyzje!

Warto zareagować na nowe prawo w zakresie kształcenia podyplomowego nauczycieli. Ostatni dzwonek - można zdobyć kwalifikacje zawodowe, przez ukończenie studiów podyplomowych na niektórych kierunkach. Wnioski przyjmujemy do 13 września!

Czytaj więcej...

ZAPRASZAMY

Zapraszamy po odbiór świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w roku akademickim 2018/2019 w terminie październik 2018 - czerwiec 2019 absolwentów wszystkich kierunków studiów podyplomowych.
Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych wydawane są w Biurze CKPiU KPSW, przy ulicy Toruńskiej 55-57, budynek C, pokój 21 C, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30.
Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych należy odebrać osobiście.
 
Biuro CKPiU KPSW

Komunikat

Prezentujemy komunikat z naboru słuchaczy na studia podyplomowe na dzień 30 lipca 2019.

Czytaj więcej...

Rozwijamy się dynamicznie

Miło nam poinformować państwa, że CKUiP KPSW odpowiedziało pozytywnie na inicjatywy regionalne związane z powstawaniem nowych zamiejscowych punktów organizacyjnych kształcenia podyplomowego. Nowe ośrodki Edukacyjne powstaną w Opolu i Olsztynie.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT !!!

Komentarz dla chaosu informacyjnego środowiska nauczycieli

Bez obaw, zmienione prawo o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli nie zagraża studiom podyplomowym.

Uczelnie, które przestrzegają kryteria prawne wynikające z nowych standardów kształcenia nauczucieli, Rozporządzenie MEN o wymaganych kwalifikacjach zawodowych nauczycieli mogą realizować studia podyplomowe nauczycielskie bez przeszkód. Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa, Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego jest Uczelnią, która te standardy przestrzega i zapewnia absolwentom bezpieczeństwo w zakresie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych, które uznaje i nadaje organ prowadzący placówki edukacyjne.

Niektóre Uczelnie idą w tym procesie na "skróty" prawne realizując, wbrew zasadom, studia podyplomowe w trzy, cztery miesiące o zaniżonej liczbie punktów ECTS, w stosunku do wymagań prawa. Używając metod edukacyjnych, które nie kształtują efektów kształcenia w zakresie umiejętności, co jest niezgodne ze standardami kształcenia nauczycieli.

Przypominamy Państwu, że na początku czerwca 2019 rozpoczęliśmy nabór na rok akademicki 2019/2020, na kierunki wg oferty zamieszczonej na naszej stronie internetowej i Informatorze studiów podyplomowych.

 

Nabór trwać będzie do dnia 14 września 2019 r.

Spotkanie organizacyjne rozpoczynające I zjazd studiów podyplomowych roku akademickiego 2019/20 planowane jest w terminie 21-22 września 2019 r.

 

zapraszamy serdecznie

CKPiU  KPSW