Studia Podyplomowe

KOMUNIKAT - zdalne nauczanie

Dotyczy: organizacji kształcenia po decyzji MNiSW o wydłużeniu zawieszenia zajęć bezpośrednich
do 25.05.2020 r.

Wydłuzaja się utrudnienia do dnia 25.05.20 r. Jesteśmy skazani na pracę zdalną.
Po głębokich przemyśleniach dotyczących kwestii:

 • Zakończenia studiów podyplomowych w przewidzianym harmonogramem czasie.
 • Efektywnego kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności Proponujemy Państwu rozwiązanie organizacyjne:

1. Do 25.05.20 r. niektóre zajęcia na wybranych kierunkach poprowadzić metodą zdalną.

2. Od 30.05.20 r. przejść do kształcenia bezpośredniego ( po decyzji MNiSW).

3. Zakończyć zajęcia na przełomie czerwca/lipca 2020 r.

4. Obrony przeprowadzić w połowie lipca.

5. Świadectwa byłyby wydawane w połowie sierpnia.

Na maile grupowe przesłane zostały zmodyfikowane harmonogramy, które uwzględniają powyższe założenia. W przypadku dalszego zawieszenia zajęć przedstawimy kolejne rozwiązanie organizacyjne.

Dyrektor CKPiU KPSW Andrzej Stobrawa

Obrony on-line

Dziś, w sposób mniej tradycyjny przeprowadziliśmy obrony prac końcowych.
Jesteśmy pod wrażeniem zarówno wiedzy, jak i optymizmu naszych słuchaczy.
Gratulujemy bydgoskim absolwentom Oligofrenopedagogiki!


 

Komunikat na temat praktyk zawodowych

CKPiU KPSW w Bydgoszczy, wykorzystując rekomendacje MNiSW dotyczącą odbywania przez słuchaczy studiów podyplomowych obowiązkowych praktyk zawodowych postanawia:

 • wydłużyć możliwość realizacji praktyk do 30 września 2020 r.,
 • wdrożyć możliwość zaliczenia praktyk w całości na bazie co najmniej 1/2 części ich odbycia
  przy załączeniu pozytywnej opinii opiekuna praktyki właściwej jednostki merytorycznej w miejscu odbywania praktyki

KOMUNIKAT: Wirtualne studia podyplomowe

CKPiU KPSW uruchomiło od 07.04.2020 r. Wirtualne studia podyplomowe:

 1. Prosimy słuchaczy o zarejestrowanie konta na stronie wsp.kpsw.edu.pl
 2. Od 15.04.20 będzie dostęp do materiałów realizowanych w marcu w formie on-line.
 3. Na platformie będzie możliwość porozumiewania się z wykładowcami poprzez komunikator.
 4. Prosimy na bieżąco śledzić stronę, gdyż na niej będą zamieszczane materiały z przedmiotów
  prowadzonych metodą on-line, zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem danej grupy.
 5. Szczegółowe informacje będziecie Państwo otrzymywać również na e-maile grupowe.

  Dyrektor CKPiU KPSW