Studia Podyplomowe

Komunikat

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW w Bydgoszczy wobec informacji o rozprzestrzenianiu się koronowirusa w Polsce, zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogłoszoną medialnie w dniu 11.03.2020 r. oraz Rektora Kujawsko Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy zawiesza zajęcia dydaktyczne studiów podyplomowych od 12.03.20 do 25.03.20

Czytaj więcej...

Rozpoczęły się studia na kierunku Integracja Sensoryczna w ośrodkach w Opolu i w Olsztynie

Jest nam miło, że Państwo nam zaufali i rozpoczęli edukację na tak odpowiedzialnym obszarze wspomagania rozwoju dziecka. Dla ośrodka opolskiego, gdzie liczba kandydatów była większa niż limit miejsc, rozpoczęliśmy nabór uzupełniający. Rozpoczęcie II edycji studiów SI planowane jest na drugą połowę czerwca. Nabór trwa do 12 czerwca 2020 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy!

Studia podyplomowych z Integracji Sensorycznej w Opolu i w Olsztynie - informacje

Opole
Z powodu wyczerpania limitu miejsc, w dniu 31 stycznia 2020 r. o godzinie 15.00 wstrzymujemy nabór na studia rozpoczynające się w lutym. Grupa lutowa pierwsze zajęcia ma 22-23 lutego o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej nr 14, ul. Szymona Koszyka 21 w Opolu.

Dla kandydatów, którzy zamierzają studiować kierunek Integracja Sensoryczna w Opolu a nie zmieścili się w naborze lutowym uruchamiamy nowy nabór!
Studia dla nowej grupy rozpoczną się spotkaniem 13 czerwca 2020 r. i będą kontynuowane od września br. do końca maja 2021 r. Dokumenty przyjmować będziemy do 10 czerwca 2020 lub do wyczerpania limitu miejsc.

W przerwie zajęć dydaktycznych 23 lutego 2020 nastąpi spotkanie z kierownictwem CKPiU w Bydgoszczy i opiekunem merytorycznym kierunku KPSW-PTIS w celu: 

• podpisania umów o naukę
• wydania decyzji o przyjęciu na studia
• wydania kart osiągnięć dydaktycznych
• wydania harmonogramu zajęć

Olsztyn
Zajęcia na studiach podyplomowych z Integracji Sensorycznej w Olsztynie rozpoczną się 8-9 lutego 2020 r. w Ośrodku Sensoria Terapia, ul. Knosały 7B/A.
Podpisanie umów o naukę, wydanie decyzji o przyjęciu na studia nastąpi na kolejnym zjeździe.

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie ofertą studiów podypmomowych i zapraszamy na kolejne nabory!

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Bal karnawałowy 2020

Jak co roku bawimy się wspólnie w tradycji radości i zapomnienia trudów roku przeszłego z nadzieją, że kolejny rok naszej pracy edukacyjnej kształcenia podyplomowego będzie tak samo efektywny jak ten odchodzący.
Zapraszamy i zachęcamy do udziału w balu pracowników CKPiU oraz ich sympatyków.
Można łączyć się w grupy zainteresowań tanecznych, biesiadnych.
Dyrektor CKPiU z Zespołem

Czytaj więcej...