Studia Podyplomowe

Nauczyciele i pracownicy KPSW

Dyrekcja CKPiU osobiście namawia do uczestnictwa w balu na którym będzie się bawiła miło i z wdziękiem w towarzystwie przyjaciół, nauczycieli i sympatyków.

Koszt uczestnictwa 50 zł od osoby.

Liczymy na Państwa udział w zabawie, a tym samym wyzwolenia się na chwilę z trudów weekendowej pracy.

Pozdrawia Zespół
CKPiU KPSW

Święta

Nowa propozycja dla nauczycieli i nie tylko – Integracja sensoryczna

Nowe prawo oświatowe jednoznacznie określa zasady zdobywania i uznania kwalifikacji zawodowych dotyczących między innymi terapii pedagogicznej.
 
Jedyną efektywną prawnie formą kształcenia, która wyposaża słuchacza w wiedzę i umiejętności dla uznania kwalifikacji zawodowych przez organ prowadzący dla jednostek podległych MEN są studia podyplomowe.

Informacje te interpretujemy na tle decyzji Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej w Warszawie z dnia 24.09.2018 o zaprzestaniu prowadzenia kursów I i II stopnia dla nauczycieli i pedagogów specjalnych.
 
Wobec bardzo zasadnej decyzji PTIS, CKPiU KPSW w Bydgoszczy wychodzi naprzeciw potrzebom absolwentów kursów I i II stopnia SI, którzy chcą uzyskać pełne kwalifikacje zawodowe – terapeuty SI uznawane w systemie oświaty.
 
Otwieramy z dniem 02.11.2018 r. nowy nabór na kierunek Integracja sensoryczna dla grupy absolwentów kursów  I i II stopnia z zaliczeniem przedmiotów kursu I i II, które występują w programie studiów podyplomowych.
 
Są to studia dla osób, które pracują w jednostkach edukacyjnych lub zamierzają podjąć taką pracę. Jest to propozycja 3-semestralnych studiów z zaliczeniem jednego semestru (kursy I i II stopnia)
 
Program studiów będzie dotyczył :
 • metodologii badań dziecka,
 • diagnozy,
 • projektowania i przeprowadzania terapii,
 • superwizji.
  Nabór trwać będzie do 30.01.2019 r.
  Limit miejsc – 25 osób.
  Decyduje kolejność zgłoszeń.
  Koszt całkowity studiów: 2900 zł (czesne)+ 200 zł (opłaty rekrutacyjnej)
 
  Wymagane dokumenty:
 • świadectwo kursu SI I i II stopnia (zaświadczenie)
 • ksero dyplomu studiów wyższych
 • ksero dowodu osobistego
 • podanie na studia
 • 1 zdjęcie dowodowe
Wykładowcami będą terapeuci rekomendowani przez KPSW i PTIS w Warszawie

Studia podyplomowe w Żyrardowie

Zapraszamy Kandydatów na studia podyplomowe z zakresu:
  

Integracji sensorycznej,

Pedagogiki specjalnej - Oligofrenopedagogiki z komunikacją alternatywną.
 
Inauguracja studiów odbędzie się 03.11.2018 roku o godz. 10:00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie na ul. Środkowej 36, 96-300 Żyrardów - po której prowadzone będą zajęcia dydaktyczne.
 
Rekturacja trwa do 26.10.2018 roku!

Komunikat nr 2 z przebiegu naboru na studia podyplomowe na rok akademicki 2018/19

 

Możemy już przedstawić kierunki studiów, które wypełniły limity miejsc i zostaną uruchomione:

 • Integracja sensoryczna Bydgoszcz, Poznań (dwie grupy), nabór trwa do 12.10.2018 roku i zostanie zamknięty.
  W pozostałych ośrodkach w Lublinie, Żyrardowie, Zielonej Górze, Tychach do 26.10.2018 roku,
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (dwie grupy), prowadzimy nabór do grupy trzeciej do 19.10.2018 roku,
 • Logopedia szkolna, terapia dzieci zaburzeniami komunikacji językowej,
 • Logopedia ogólna,
 • Pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną (dwie grupy),
 • Przygotowanie pedagogiczne,
 • Pedagogika specjalna-terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych,
 • Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej,
 • Neurologopedia z elementami surdologopedii i tyflologopedii,
 • Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • Zarządzanie oświatą,
 • Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie,
 • Pedagogika tańca z choreoterapią,
 • Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy, doradztwo zawodowe z elementami coachingu,
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna (z modyfikacją organizacyjną),
 • Rachunkowość i finanse,
 • Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (ze zmianą organizacyjną),
 • Administracja (ze zmianą organizacyjną).

Bliskie wypełnienia warunków uruchomienia są kierunki:
 • Plastyka, muzyka, historia sztuki, organizacja zajęć artystycznych,
 • Informatyka dla nauczycieli,
 • Edukacja dla bezpieczeństwa.
Myślę, że do 19.10.2018 roku nie zostaną wykonane kryteria naboru dla kierunków, dlatego też nabór przedłużony został do 26.10.2018 roku.
 • Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (proponujemy wybór kierunku terapia pedagogiczna),
 • Historia,
 • Geografia,
 • Biologia,
 • Filozofia i etyka dla nauczycieli,
 • Zarządzanie kadrami, płace. Doradztwo personalne.

Proponujemy rozważyć naszą ofertę edukacyjną, a osoby niezdecydowane zapraszamy na rozmowę wspomagającą i podjęcie decyzji do końca procedury rekrutacyjnej.
Przedstawiamy poniżej harmonogram najbliższych inauguracji roku akademickiego 2018/19.
 

Czytaj więcej...

Komunikat nr 1 Z przebiegu naboru na studia podyplomowe na rok akademicki 2018/2019

Nabór na studia podyplomowe jest w fazie intensywnego składania podań przez kandydatów na studia.
Na chwilę obecną największym powodzeniem cieszą się kierunki studiów, na które niebawem zamknięmy procedurę naborową gdyż wypełnione zostaną limity miejsc dla kolejnej drugiej grupy kształcenia.
Dotyczy to kierunków:
- Integracja sensoryczna (Bydgoszcz, Poznań, Lublin, Zielona-Góra).
Ponadto:
- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowanie,
- Logopedia ogólna, Logopedia szkolna,
- Przygotowanie pedagogiczne,
- Pedagogika specjalna – Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną.

Rekruacja trwa do 19 października 2018 roku.

Czytaj więcej...