Studia Podyplomowe

INTEGRACJA SENSORYCZNA W LUBLINIE

Wobec nowych zgłoszeń kandydatów na kierunek Integracja sensoryczna i telefonów z zapytaniem o uruchomienie kierunku Kujawsko Pomorska Szkoła wyższa-Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego w Bydgoszczy, po analizie sytuacji z koordynatorem kierunku w Lublinie postanowiło rozpocząć zajęcia na kierunku SI od października 2019 r.

 

Szczegółowy harmonogram studiów zostanie przedstawiony na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się dnia 19.10.19 o godz. 17.00 w siedzibie Fundacji ALPHA,
Al. Warszawska 15, drugie piętro, Lublin (planowane są zajęcia 20.10 w niedzielę od godz. 9.00)
 

Szczegółowe informacje:
Lublin: 508 292 498
Bydgoszcz: 797 328 421

 

STUDIA PODYPLOMOWE w LUBLINIE INTEGRACJA SENSORYCZNA

Z pełnym zakresem wiedzy i umiejętności, z programem wspartym o doświadczenia hiszpańskie z możliwością uzyskania certyfikatu diagnozy i terapii partnera hiszpańskiego oraz uczestnictwem rzeczywistym terapeuty zagranicznego w procesie dydaktycznym (warsztat tematyczny w trakcie studiów).
To propozycja realna, na którą zaprasza Kujawsko -Pomorska Szkoła Wyższa  w Bydgoszczy, Fundacja ALPHA w Lublinie. Termin składania dokumentów trwa do 30 października 2019r.

Adres przesłania dokumentów:
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
lub skan dokumentów na adres e-mail podyplomowe@kpsw.edu.pl

Informacje szczegółowe można uzyskać
:
- koordynator kierunku dr Anna Prokopiak nr tel. 508 292 498
- CKPiU KPSW Bydgoszcz nr tel. 52 339 30 27 lub 797 328 421

KOMINIKAT

Z uwagi na duże zainteresowanie studiami podyplomowymi
informujemy, że nabór na kierunki:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowanie
 • Przygotowanie pedagogiczne
  Przedłużono do dnia 20.09.2019 r.

  Zebranie organizacyjne dla wyżej wymienionych kierunków przewidziano na 21.09.2019, godz. 8.30 w siedzibie uczelni przy ul. Toruńskiej 55-57. W jakiej sali odbędzie się spotkanie podamy na tablicy informacyjnej umiejscowionej przed biurem CKPiU, parter pok. 21.

  Na pozostałe kierunki studiów podyplomowych dokumenty naborowe przyjmować będziemy do dnia 27.09.2019 r. Spotkanie organizacyjne odbędzie się tak jak podano wcześniej dnia 28.09.2019r. o godzinie 8.30 w obiekcie KPSW przy ul. Toruńskiej 55-57. W jakiej sali odbędzie się spotkanie podamy na tablicy informacyjnej umiejscowionej przed biurem CKPiU, parter pok. 21.

  Po zebraniach organizacyjnych na których zostaną wręczone kandydatom decyzje o przyjęciu na studia podyplomowe, harmonogramy zajęć, prowadzone będą zajęcia dydaktyczne.

  Zapraszamy!

STUDIA PODYPLOMOWE W POZNANIU

INTEGRACJA SENSORYCZNA - prawdziwa, z pełnym zakresem wiedzy i umiejętności a nie "na skróty". Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy z czteroletnim doświadczeniem na rynku w Poznaniu zaprasza do studiowania pod patronatem Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej w Warszawie. Dodatkowym efektem końcowym studiów jest certyfikat kursu I i II stopnia PTIS w cenie studiów. Ukończenie kierunku  SI + certyfikat I i II stopnia PTIS umożliwia absolwentom podjęcie starań o wpis na listę terapeutów PTIS. Liczba miejsc ograniczona!

Czytaj więcej...

Czas na szybkie decyzje!

Warto zareagować na nowe prawo w zakresie kształcenia podyplomowego nauczycieli. Ostatni dzwonek - można zdobyć kwalifikacje zawodowe, przez ukończenie studiów podyplomowych na niektórych kierunkach. Wnioski przyjmujemy do 13 września!

Czytaj więcej...

ZAPRASZAMY

Zapraszamy po odbiór świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w roku akademickim 2018/2019 w terminie październik 2018 - czerwiec 2019 absolwentów wszystkich kierunków studiów podyplomowych.
Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych wydawane są w Biurze CKPiU KPSW, przy ulicy Toruńskiej 55-57, budynek C, pokój 21 C, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30.
Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych należy odebrać osobiście.
 
Biuro CKPiU KPSW

Komunikat

Prezentujemy komunikat z naboru słuchaczy na studia podyplomowe na dzień 30 lipca 2019.

Czytaj więcej...