Studia Podyplomowe

Informacja dla kandydatów na studia podyplomowe Integracja sensoryczna w Pile

Z uwagi na mało intensywną dynamikę rekrutacyjną i stąd wynikające trudności organizacyjne proponujemy kandydatom ośrodka pilskiego na uczestnictwo w kształceniu kierunku SI w Bydgoszczy lub Poznaniu.

Kandydaci, którzy zgłosili gotowość studiowania na kierunku Integracja sensoryczna a decydują się na udział w studiach w Bydgoszczy lub Poznaniu zachowają warunki organizacyjne proponowane dla ośrodka pilskiego. Termin zgłoszenia zmiany miejsca studiowania lub rezygnacji ze studiów prosimy przesłać na e-mail podyplomowe@kpsw.edu.pl do dnia 01.10.2018r.

Brak odpowiedzi będzie jednoznaczny z rezygnacją z kształcenia na kierunku.

Termin obrony SI

 

Termin obrony prac końcowych dla słuchaczy studiów podyplomowych

Integracja sensoryczna

30.09.2018 (niedziela) OD GODZINY 10.00

W BUDYNKU KPSW PRZY UL. TORUŃSKIEJ 55-57

 

Zapraszamy!

Zapraszamy po odbiór świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w roku akademickim 2017/2018 w terminie październik 2017- czerwiec 2018 absolwentów wszystkich kierunków studiów podyplomowych z wyjątkiem kierunku INTEGRACJA SENSORYCZNA.
 
Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych dla kierunku Integracja sensoryczna można będzie odbierać od 28.08.2018r.
 
Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych wydawane są w Biurze CKPiU KPSW, przy ulicy Toruńskiej 55-57, budynek C, pokój 21 C, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30.
 
Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych należy odebrać osobiście.

NOWA (ROZSZERZONA) PROPOZYCJA EDUKACYJNA

Studiując edukację przedszkolną i wczesnoszkolną z modułem programowanie zdobywasz kwalifikację do pracy w przedszkolu i w klasie I - III szkoły podstawowej. Możesz rozszerzyć zakres kwalifikacji zawodowych o zawód opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Jak to zrobić:
 
1. Część zajęć odbędziesz w trakcie studiów podyplomowych z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z modułem programowanie
2. Wiedzę i umiejętności specjalistyczne zdobędziesz na kursie wakacyjnym (24.06.2019- 29.06.2019) zaraz po zakończeniu zajęć na studiach podyplomowych (odrębnie płatne 600 zł od osoby)
3. Praktykę zrealizujesz w cyklu trwania studiów podyplomowych w przedszkolu, klasie I - III szkoły podstawowej i klubie dziecięcym „Bursztynekprzy KPSW lub innych  - 80 godzin
Decydując się na takie rozwiązanie zyskasz:
  • kompetentną kadrę wykładową/ praktyków
  • część zajęć odbędziesz w przedszkolach i klubie dziecięcym
  • realizację zamierzenia (z kwalifikacjami) dokonasz w jednym czasie
  • oszczędzisz finansowo w granicach 600 zł – 800 zł w zależności od jednostki szkoleniowej
 
Potwierdzenie kwalifikacji:
* świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
* zaświadczenie o ukończeniu kursu opiekuna dziecięcego - Rozp. MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Poz. 1632)

Nasze nowe propozycje

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa

Biuro w okresie wakacyjnym czynne:
 
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Nowe ośrodki zamiejscowe

Z przyjemnością informujemy, że w Lublinie i Zielonej Górze Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW uruchomiło w roku akademickim 2018/2019 ośrodki zamiejscowe. Celem powołania nowych ośrodków jest zbliżenie kształcenia do miejsca zamieszkania zainteresowanych kandydatów.
 
W obu ośrodkach uruchamiamy kierunek
Integracja Sensoryczna
 
a w Lublinie ponadto
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych    (z certyfikatem masażu Shantala – 100zł)
 
Dokumenty należy składać poprzez biuro CKPiU drogą mailową lub pocztą.
 
Wymagane dokumenty:
  • ksero dowodu osobistego
  • ksero dyplomu studiów wyższych
  • 1 zdjęcie dowodowe
  • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
Szczegółowe informacje organizacyjne udzielą:
Bydgoszcz – CKPiU tel. 52 339 30 27
                               kom. 797 328 421
                               e-mail: podyplomowe@kpsw.edu.pl
 
Szczegółowych informacji merytorycznych udzielą:
Zielona Góra - dr Radosław Rutkowski tel. 506 050 524
Lublin - dr Anna Prokopiak tel. 508 292 498

Uwaga utrudnienia

Wszystkich Słuchaczy studiów podyplomowych informujemy, że w najbliższy weekend 7-8 lipca przy Hali Łuczniczka i Artego Arenie odbędzie się impreza sportowa Enea Bydgoszcz Triathlon.

Prosimy liczyć się z utrudnieniami w dotarciu samochodem pod budynek KPSW.

Harmonogram imprezy