Studia Podyplomowe

Zapisy na kursy

Nowa propozycja kursów doskonalenia zawodowego na rok akademicki 2018/19

wraz z kartą zgłoszeniową w zakładce KURSY 2019

Nauczyciele i pracownicy KPSW

Dyrekcja CKPiU osobiście namawia do uczestnictwa w balu na którym będzie się bawiła miło i z wdziękiem w towarzystwie przyjaciół, nauczycieli i sympatyków.

Koszt uczestnictwa 50 zł od osoby.

Liczymy na Państwa udział w zabawie, a tym samym wyzwolenia się na chwilę z trudów weekendowej pracy.

Pozdrawia Zespół
CKPiU KPSW

Święta

Nowa propozycja dla nauczycieli i nie tylko – Integracja sensoryczna

Nowe prawo oświatowe jednoznacznie określa zasady zdobywania i uznania kwalifikacji zawodowych dotyczących między innymi terapii pedagogicznej.
 
Jedyną efektywną prawnie formą kształcenia, która wyposaża słuchacza w wiedzę i umiejętności dla uznania kwalifikacji zawodowych przez organ prowadzący dla jednostek podległych MEN są studia podyplomowe.

Informacje te interpretujemy na tle decyzji Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej w Warszawie z dnia 24.09.2018 o zaprzestaniu prowadzenia kursów I i II stopnia dla nauczycieli i pedagogów specjalnych.
 
Wobec bardzo zasadnej decyzji PTIS, CKPiU KPSW w Bydgoszczy wychodzi naprzeciw potrzebom absolwentów kursów I i II stopnia SI, którzy chcą uzyskać pełne kwalifikacje zawodowe – terapeuty SI uznawane w systemie oświaty.
 
Otwieramy z dniem 02.11.2018 r. nowy nabór na kierunek Integracja sensoryczna dla grupy absolwentów kursów  I i II stopnia z zaliczeniem przedmiotów kursu I i II, które występują w programie studiów podyplomowych.
 
Są to studia dla osób, które pracują w jednostkach edukacyjnych lub zamierzają podjąć taką pracę. Jest to propozycja 3-semestralnych studiów z zaliczeniem jednego semestru (kursy I i II stopnia)
 
Program studiów będzie dotyczył :
 • metodologii badań dziecka,
 • diagnozy,
 • projektowania i przeprowadzania terapii,
 • superwizji.
  Nabór trwać będzie do 30.01.2019 r.
  Limit miejsc – 25 osób.
  Decyduje kolejność zgłoszeń.
  Koszt całkowity studiów: 2900 zł (czesne)+ 200 zł (opłaty rekrutacyjnej)
 
  Wymagane dokumenty:
 • świadectwo kursu SI I i II stopnia (zaświadczenie)
 • ksero dyplomu studiów wyższych
 • ksero dowodu osobistego
 • podanie na studia
 • 1 zdjęcie dowodowe
Wykładowcami będą terapeuci rekomendowani przez KPSW i PTIS w Warszawie

Studia podyplomowe w Żyrardowie

Zapraszamy Kandydatów na studia podyplomowe z zakresu:
  

Integracji sensorycznej,

Pedagogiki specjalnej - Oligofrenopedagogiki z komunikacją alternatywną.
 
Inauguracja studiów odbędzie się 03.11.2018 roku o godz. 10:00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie na ul. Środkowej 36, 96-300 Żyrardów - po której prowadzone będą zajęcia dydaktyczne.
 
Rekturacja trwa do 26.10.2018 roku!

Komunikat nr 2 z przebiegu naboru na studia podyplomowe na rok akademicki 2018/19

 

Możemy już przedstawić kierunki studiów, które wypełniły limity miejsc i zostaną uruchomione:

 • Integracja sensoryczna Bydgoszcz, Poznań (dwie grupy), nabór trwa do 12.10.2018 roku i zostanie zamknięty.
  W pozostałych ośrodkach w Lublinie, Żyrardowie, Zielonej Górze, Tychach do 26.10.2018 roku,
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (dwie grupy), prowadzimy nabór do grupy trzeciej do 19.10.2018 roku,
 • Logopedia szkolna, terapia dzieci zaburzeniami komunikacji językowej,
 • Logopedia ogólna,
 • Pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną (dwie grupy),
 • Przygotowanie pedagogiczne,
 • Pedagogika specjalna-terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych,
 • Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej,
 • Neurologopedia z elementami surdologopedii i tyflologopedii,
 • Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • Zarządzanie oświatą,
 • Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie,
 • Pedagogika tańca z choreoterapią,
 • Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy, doradztwo zawodowe z elementami coachingu,
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna (z modyfikacją organizacyjną),
 • Rachunkowość i finanse,
 • Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (ze zmianą organizacyjną),
 • Administracja (ze zmianą organizacyjną).

Bliskie wypełnienia warunków uruchomienia są kierunki:
 • Plastyka, muzyka, historia sztuki, organizacja zajęć artystycznych,
 • Informatyka dla nauczycieli,
 • Edukacja dla bezpieczeństwa.
Myślę, że do 19.10.2018 roku nie zostaną wykonane kryteria naboru dla kierunków, dlatego też nabór przedłużony został do 26.10.2018 roku.
 • Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (proponujemy wybór kierunku terapia pedagogiczna),
 • Historia,
 • Geografia,
 • Biologia,
 • Filozofia i etyka dla nauczycieli,
 • Zarządzanie kadrami, płace. Doradztwo personalne.

Proponujemy rozważyć naszą ofertę edukacyjną, a osoby niezdecydowane zapraszamy na rozmowę wspomagającą i podjęcie decyzji do końca procedury rekrutacyjnej.
Przedstawiamy poniżej harmonogram najbliższych inauguracji roku akademickiego 2018/19.
 

Czytaj więcej...