Studia Podyplomowe

Komunikat nr 1 Z przebiegu naboru na studia podyplomowe na rok akademicki 2018/2019

Nabór na studia podyplomowe jest w fazie intensywnego składania podań przez kandydatów na studia.
Na chwilę obecną największym powodzeniem cieszą się kierunki studiów, na które niebawem zamknięmy procedurę naborową gdyż wypełnione zostaną limity miejsc dla kolejnej drugiej grupy kształcenia.
Dotyczy to kierunków:
- Integracja sensoryczna (Bydgoszcz, Poznań, Lublin, Zielona-Góra).
Ponadto:
- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowanie,
- Logopedia ogólna, Logopedia szkolna,
- Przygotowanie pedagogiczne,
- Pedagogika specjalna – Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną.

Rekruacja trwa do 19 października 2018 roku.

Czytaj więcej...

Informacja dla kandydatów na studia podyplomowe Integracja sensoryczna w Pile

Z uwagi na mało intensywną dynamikę rekrutacyjną i stąd wynikające trudności organizacyjne proponujemy kandydatom ośrodka pilskiego na uczestnictwo w kształceniu kierunku SI w Bydgoszczy lub Poznaniu.

Kandydaci, którzy zgłosili gotowość studiowania na kierunku Integracja sensoryczna a decydują się na udział w studiach w Bydgoszczy lub Poznaniu zachowają warunki organizacyjne proponowane dla ośrodka pilskiego. Termin zgłoszenia zmiany miejsca studiowania lub rezygnacji ze studiów prosimy przesłać na e-mail podyplomowe@kpsw.edu.pl do dnia 01.10.2018r.

Brak odpowiedzi będzie jednoznaczny z rezygnacją z kształcenia na kierunku.

Termin obrony SI

 

Termin obrony prac końcowych dla słuchaczy studiów podyplomowych

Integracja sensoryczna

30.09.2018 (niedziela) OD GODZINY 10.00

W BUDYNKU KPSW PRZY UL. TORUŃSKIEJ 55-57

 

Zapraszamy!

Zapraszamy po odbiór świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w roku akademickim 2017/2018 w terminie październik 2017- czerwiec 2018 absolwentów wszystkich kierunków studiów podyplomowych z wyjątkiem kierunku INTEGRACJA SENSORYCZNA.
 
Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych dla kierunku Integracja sensoryczna można będzie odbierać od 28.08.2018r.
 
Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych wydawane są w Biurze CKPiU KPSW, przy ulicy Toruńskiej 55-57, budynek C, pokój 21 C, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30.
 
Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych należy odebrać osobiście.

NOWA (ROZSZERZONA) PROPOZYCJA EDUKACYJNA

Studiując edukację przedszkolną i wczesnoszkolną z modułem programowanie zdobywasz kwalifikację do pracy w przedszkolu i w klasie I - III szkoły podstawowej. Możesz rozszerzyć zakres kwalifikacji zawodowych o zawód opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Jak to zrobić:
 
1. Część zajęć odbędziesz w trakcie studiów podyplomowych z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z modułem programowanie
2. Wiedzę i umiejętności specjalistyczne zdobędziesz na kursie wakacyjnym (24.06.2019- 29.06.2019) zaraz po zakończeniu zajęć na studiach podyplomowych (odrębnie płatne 600 zł od osoby)
3. Praktykę zrealizujesz w cyklu trwania studiów podyplomowych w przedszkolu, klasie I - III szkoły podstawowej i klubie dziecięcym „Bursztynekprzy KPSW lub innych  - 80 godzin
Decydując się na takie rozwiązanie zyskasz:
  • kompetentną kadrę wykładową/ praktyków
  • część zajęć odbędziesz w przedszkolach i klubie dziecięcym
  • realizację zamierzenia (z kwalifikacjami) dokonasz w jednym czasie
  • oszczędzisz finansowo w granicach 600 zł – 800 zł w zależności od jednostki szkoleniowej
 
Potwierdzenie kwalifikacji:
* świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
* zaświadczenie o ukończeniu kursu opiekuna dziecięcego - Rozp. MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Poz. 1632)

Nasze nowe propozycje

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa

Biuro w okresie wakacyjnym czynne:
 
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 16:00

Nowe ośrodki zamiejscowe

Z przyjemnością informujemy, że w Lublinie i Zielonej Górze Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW uruchomiło w roku akademickim 2018/2019 ośrodki zamiejscowe. Celem powołania nowych ośrodków jest zbliżenie kształcenia do miejsca zamieszkania zainteresowanych kandydatów.
 
W obu ośrodkach uruchamiamy kierunek
Integracja Sensoryczna
 
a w Lublinie ponadto
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych    (z certyfikatem masażu Shantala – 100zł)
 
Dokumenty należy składać poprzez biuro CKPiU drogą mailową lub pocztą.
 
Wymagane dokumenty:
  • ksero dowodu osobistego
  • ksero dyplomu studiów wyższych
  • 1 zdjęcie dowodowe
  • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
Szczegółowe informacje organizacyjne udzielą:
Bydgoszcz – CKPiU tel. 52 339 30 27
                               kom. 797 328 421
                               e-mail: podyplomowe@kpsw.edu.pl
 
Szczegółowych informacji merytorycznych udzielą:
Zielona Góra - dr Radosław Rutkowski tel. 506 050 524
Lublin - dr Anna Prokopiak tel. 508 292 498