Studia Podyplomowe

ZAPRASZAMY

Zapraszamy po odbiór świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w roku akademickim 2018/2019 w terminie październik 2018 - czerwiec 2019 absolwentów wszystkich kierunków studiów podyplomowych.
Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych wydawane są w Biurze CKPiU KPSW, przy ulicy Toruńskiej 55-57, budynek C, pokój 21 C, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30.
Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych należy odebrać osobiście.
 
Biuro CKPiU KPSW

Komunikat

Prezentujemy komunikat z naboru słuchaczy na studia podyplomowe na dzień 30 lipca 2019.

Czytaj więcej...

Rozwijamy się dynamicznie

Miło nam poinformować państwa, że CKUiP KPSW odpowiedziało pozytywnie na inicjatywy regionalne związane z powstawaniem nowych zamiejscowych punktów organizacyjnych kształcenia podyplomowego. Nowe ośrodki Edukacyjne powstaną w Opolu i Olsztynie.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT !!!

Komentarz dla chaosu informacyjnego środowiska nauczycieli

Bez obaw, zmienione prawo o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli nie zagraża studiom podyplomowym.

Uczelnie, które przestrzegają kryteria prawne wynikające z nowych standardów kształcenia nauczucieli, Rozporządzenie MEN o wymaganych kwalifikacjach zawodowych nauczycieli mogą realizować studia podyplomowe nauczycielskie bez przeszkód. Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa, Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego jest Uczelnią, która te standardy przestrzega i zapewnia absolwentom bezpieczeństwo w zakresie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych, które uznaje i nadaje organ prowadzący placówki edukacyjne.

Niektóre Uczelnie idą w tym procesie na "skróty" prawne realizując, wbrew zasadom, studia podyplomowe w trzy, cztery miesiące o zaniżonej liczbie punktów ECTS, w stosunku do wymagań prawa. Używając metod edukacyjnych, które nie kształtują efektów kształcenia w zakresie umiejętności, co jest niezgodne ze standardami kształcenia nauczycieli.

Przypominamy Państwu, że na początku czerwca 2019 rozpoczęliśmy nabór na rok akademicki 2019/2020, na kierunki wg oferty zamieszczonej na naszej stronie internetowej i Informatorze studiów podyplomowych.

 

Nabór trwać będzie do dnia 14 września 2019 r.

Spotkanie organizacyjne rozpoczynające I zjazd studiów podyplomowych roku akademickiego 2019/20 planowane jest w terminie 21-22 września 2019 r.

 

zapraszamy serdecznie

CKPiU  KPSW

                                               

TELEGRAM nr 2 z dnia 31.05.2019

Ustaliliśmy terminy wizyt terapeutów hiszpańskich w Bydgoszczy i ośrodkach zamiejscowych studiów podyplomowych KPSW w Polsce
I tura spotkań została zaplanowana na przełom maja/czerwca 2020 r
II tura spotkań odbędzie się w listopadzie 2020 r
W trakcie wizyt naszych gości przewidujemy:
- udział w Konferencji jubileuszowo-szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej w Warszawie
- prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów podyplomowych, takich jak: Integracja Sensoryczna, Neurologopedia, Wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu, Fizjoterapia pediatryczna

- szkolenia w ramach warsztatów tematycznych dla słuchaczy KPSW oraz w naborze otwartym z potwierdzeniem ich odbycia przez osoby i firmy prowadzące.
Szczegółowe informacje zostaną przedstawione kandydatom na studia podyplomowe w trakcie zebrania organizacyjnego i pierwszych wrześniowych zajęć oraz na naszej stronie internetowej.

Galeria zdjęć :

   

     

TELEGRAM - aktualne informacje z pobytu zespołu nauczycieli akademickich KPSW-CKPiU, z odbywającej wizyty studyjnej w Hiszpanii.

Miło nam poinformować, że:
- przedłużyliśmy i rozszerzmy współpracę z ośrodkiem terapeutycznym Os bambans w Hiszpanii, w Vigo, w zakresie Integracji sensorycznej,
- pozyskujemy do współpracy nowych terapeutów hiszpańskich z obszaru Mózgowego Porażenia Dziecięcego, Neurologopedii i Logopedii,
- finalizujemy rozmowy z Porto z ośrodkiem terapeutycznym Integracji sensorycznej
Więcej informacji o wynikach naszych spotkań w kolejnym telegramie z wizyty studyjnej.
Galeria zdjęć

   

Czytaj więcej...

UWAGA

Przypominamy o zbliżających się terminach rozpoczęcia kursów specjalistycznych z zakresu:
 - Masaż logopedyczny
 - Neurogeriatria.
 
Zajęcia kursu masażu logopedycznego rozpoczną się dnia 18.05.2019r. o godzinie 9.00 w siedzibie
KPSW ul. Toruńska 55-57.
Koszt kursu 150 zł od osoby.
Neurogeriatria przeprowadzi swój cykl dydaktyczny w dniach 22-23.06.2019r. od godziny 9.00
w siedzibie KPSW ul. Toruńska 55-57.
Koszt kursu od osoby 380 zł.
Przyjmujemy jeszcze zgłoszenia.
Informacje w Biurze Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego
KPSW pod nr tel. 52 339 30 27 lub 797 328 421.