Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe a Nowa Ustawa o Szkolnictwie Wyższym

Zawirowania wynikające z interpretacji nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym prowadzą niekiedy  do tworzenia w obiegu publicznym błędnych opinii dotyczących możliwości kształcenia na studiach podyplomowych.
Część osób przekłada zapisy Ustawy dotyczące studiowania na studiach I i II stopnia na obowiązujące na studiach podyplomowych.
Nic bardziej błędnego.

Czytaj więcej...

DOFINANSUJEMY TWOJE STUDIA PODYPLOMOWE

Jeżeli pracodawca wypowiedział Twoją umowę lub  pracujesz na stanowisku zagrożonym zwolnieniem  z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,

POKRYJEMY 100 % kosztów Twoich studiów podyplomowych 
na wybranym kierunku na Naszej uczelni.
Rozpocznij zajęcia już w MARCU!
Centrum Edukacyjne Żelazna prowadzi nabór wniosków do projektu „NIE dla zwolnienia, TAK dla zatrudnienia”
 
 

Czytaj więcej...

Zapisy na kursy

Nowa propozycja kursów doskonalenia zawodowego na rok akademicki 2018/19

wraz z kartą zgłoszeniową w zakładce KURSY 2019

Nauczyciele i pracownicy KPSW

Dyrekcja CKPiU osobiście namawia do uczestnictwa w balu na którym będzie się bawiła miło i z wdziękiem w towarzystwie przyjaciół, nauczycieli i sympatyków.

Koszt uczestnictwa 50 zł od osoby.

Liczymy na Państwa udział w zabawie, a tym samym wyzwolenia się na chwilę z trudów weekendowej pracy.

Pozdrawia Zespół
CKPiU KPSW

Święta

Nowa propozycja dla nauczycieli i nie tylko – Integracja sensoryczna

Nowe prawo oświatowe jednoznacznie określa zasady zdobywania i uznania kwalifikacji zawodowych dotyczących między innymi terapii pedagogicznej.
 
Jedyną efektywną prawnie formą kształcenia, która wyposaża słuchacza w wiedzę i umiejętności dla uznania kwalifikacji zawodowych przez organ prowadzący dla jednostek podległych MEN są studia podyplomowe.

Informacje te interpretujemy na tle decyzji Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej w Warszawie z dnia 24.09.2018 o zaprzestaniu prowadzenia kursów I i II stopnia dla nauczycieli i pedagogów specjalnych.
 
Wobec bardzo zasadnej decyzji PTIS, CKPiU KPSW w Bydgoszczy wychodzi naprzeciw potrzebom absolwentów kursów I i II stopnia SI, którzy chcą uzyskać pełne kwalifikacje zawodowe – terapeuty SI uznawane w systemie oświaty.
 
Otwieramy z dniem 02.11.2018 r. nowy nabór na kierunek Integracja sensoryczna dla grupy absolwentów kursów  I i II stopnia z zaliczeniem przedmiotów kursu I i II, które występują w programie studiów podyplomowych.
 
Są to studia dla osób, które pracują w jednostkach edukacyjnych lub zamierzają podjąć taką pracę. Jest to propozycja 3-semestralnych studiów z zaliczeniem jednego semestru (kursy I i II stopnia)
 
Program studiów będzie dotyczył :
  • metodologii badań dziecka,
  • diagnozy,
  • projektowania i przeprowadzania terapii,
  • superwizji.
  Nabór trwać będzie do 30.01.2019 r.
  Limit miejsc – 25 osób.
  Decyduje kolejność zgłoszeń.
  Koszt całkowity studiów: 2900 zł (czesne)+ 200 zł (opłaty rekrutacyjnej)
 
  Wymagane dokumenty:
  • świadectwo kursu SI I i II stopnia (zaświadczenie)
  • ksero dyplomu studiów wyższych
  • ksero dowodu osobistego
  • podanie na studia
  • 1 zdjęcie dowodowe
Wykładowcami będą terapeuci rekomendowani przez KPSW i PTIS w Warszawie