Studia Podyplomowe

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO I USTAWICZNEGO KPSW W BYDGOSZCZY

informuje, że w okresie świątecznym zmieniają się godziny otwarcia w dniach:

 
24-27.12.2016 – nieczynne

28-29.12.2016 – czynne w godzinach 8.00-16.00

30.12-01.01.2017 – nieczynne

02-05.01.2017 – czynne w godzinach 8.00-16.00

06-08.01.2017 – nieczynne 

Zyczenia

\

KOMUNIKAT

 

KURSY:

 

Zapraszamy do dnia 30 stycznia 2017r. słuchaczy Centrum Kształcenia Podyplomowego
i Ustawicznego KPSW i studentów KPSW do składania wniosków na odbycie kursów doskonalenia zawodowego zgodnie z ofertą edukacyjną kursów CKPiU na rok akademicki 2016/2017 (zakładka-kursy).

Wniosek zgłoszeniowy jest na naszej stronie internetowej.

W miesiącu lutym zostaną ustalone terminy realizacji kursów i zamieszczone na stronie internetowej oraz w gablocie studiów podyplomowych przed biurem CKPiU KPSW ul. Toruńska 55-57.

Zapraszamy

Terapeuci z Grecji w CKPiU KPSW

 

W dniu 06.12.2016 w Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW gościli terapeuci z Grecji.

Wizyta była związana z prowadzeniem w naszej uczelni szkolenia fizjoterapeutów, nauczycieli dotyczącego problemu dyspraksji u dzieci z wykorzystaniem również narzędzi z zakresu integracji sensorycznej.

Wynikiem prowadzonych rozmów jest uzgodnienie nawiązania współpracy, której efektem w roku akademickim 2016/2017 będą szkolenia:

1. Dyspraksja - wspomaganie poprzez narzędzia sensoryczne.

2. Elementy terapii ręki w grafomotoryce, dysgrafii w procesie nauki pisania.

Celem nadrzędnym zapoczątkowanej współpracy jest wzmocnienie merytoryczne kształcenia słuchaczy na studiach podyplomowych w zakresie kierunków:

- Integracja sensoryczna,

- Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną,

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Szkoleniami będą objęci w sposób szczególny słuchacze studiów podyplomowych KPSW.

INFORMACJA

-08.11.2016r

ZAMIEJSCOWY PUNKT ORGANIZACYJNY W POZNANIU

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW w Bydgoszczy informuje, że rozpocznie nabór na studia podyplomowe na kierunki niżej proponowane od marca 2017 roku.
-Integracja sensoryczna II edycja (410 godz/ 5900zł + 200 zł opłata rekrutacyjna)
-Logopedia ogólna (605 godz- IV semestry / 4900zł + 150zł opłata rekrutacyjna)
-Logopedia szkolna (z możliwością kontynuacji Logopedii ogólnej) (370 godz- III semestry/ 3100 + 150zł opłata rekrutacyjna)
-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych (410 godz- III semestry/ 3100zł + 150zł opłata rekrutacyjna)
-Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej
(365 godz- III semestry/ 3050zł + 150zł opłata rekrutacyjna)
 
Rozpoczęcie studiów podyplomowych planujemy na czerwiec lub wrzesień 2017r.
Dokumenty składać można pocztą na adres: 
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz,
skanem na: podyplomowe@kpsw.edu.pl
lub osobiście.
Współorganizatorem studiów jest „RUTIM” Os. Zielone Wzgórze 4A, 82-052 Komorniki tel. 506050524
dr. Radosław Rutkowski (informacje kierunkowe)

Informacja o stanie naboru

INFORMACJA O STANIE NABORU
na Studia Podyplomowe KPSW
w roku akademickim 2016/2017
na dzień 20.10.2016r
 
Zakończony został nabór na studia Podyplomowe w KPSW w Bydgoszczy.
Uruchomiliśmy 42 kierunki studiów w Bydgoszczy i zamiejscowych punktach organizacyjnych CKPiU
w Poznaniu, Słupsku, Morągu i Pile.
Naszym zamiarem jest prowadzić edukację dorosłych na jak najwyższym poziomie umiejętności praktycznych w partnerstwie z podmiotami społecznymi i gospodarczymi w dostosowaniu do potrzeb osobistego rozwoju słuchacza.
Rozszerzamy współpracę z partnerami zagranicznymi z ośrodków w Hiszpanii, Portugalii, Grecji i Niemiec.
Już w tym roku akademickim przedstawiciele wyżej wymienionych partnerów zagranicznych prowadzić będą zajęcia na kierunkach studiów podyplomowych takich jak:
-Integracja sensoryczna
-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych
-Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej
-Terapia zajęciowa z elementami terapii manualnej
 
Dziękuję Państwu za dokonanie wyboru Studiów Podyplomowych naszej Uczelni. Jest to dla nas wyróżnienie
i sygnał, że preferowane kierunki rozwoju kształcenia dorosłych w CKPiU KPSW są właściwe i godne dalszej pracy rozwojowej tak organizacyjnej jak i merytorycznej. 
 
Dyrektor CKPiU 
KPSW         
Andrzej Stobrawa
 
Uwaga!
Nieliczne kierunki oczekują na wypełnienie limitu naborowego.
Należą do nich:
 
-Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie
-Hipoterapia z elementami terapii sensorycznej i fizjoterapii
 
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 listopada 2016r.

Ośrodek - Poznań

CKPiU KPSW w Bydgoszczy informuje, że został wypełniony limit przyjęć słuchaczy na Integrację Sensoryczną
w Ośrodku w Poznaniu
Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie kierunkiem zwiększyliśmy limit miejsc z 25 do 30 osób.
 
Jednocześnie informujemy, że otwieramy nabór na:
II edycję Integracji Sensorycznej w Poznaniu, której edycja rozpocznie się od marca 2017. Wnioski na Integrację Sensoryczną, które w kryterium kolejności złożenia nie zakwalifikują się na I edycję, mogą za zgodą kandydata zakwalifikować się na II edycję kształcenia.
 
Informujemy również, że otwieramy nabór na kierunek studiów podyplomowych
LOGOPEDIA OGÓLNA (615 godz)
Limit miejsc – 25 osób
 
Cena – 4.900 zł + 150 zł opłata rekrutacyjna
 
 
I zjazd - Integracja Sensoryczna
Zebranie organizacyjne połączone z pierwszym zjazdem dydaktycznym zorganizowane zostanie w Poznaniu (Zespół Szkół Specjalnych nr 103, ul. Rycerska 43) w dniu 15 października 2016r. o godzinie 10.00.
 
Porządek programowy spotkania:
 
Dzień pierwszy (sobota)
10.00-12.00 - sprawy organizacyjne
  • informacje ogólne
  • podpisanie umów o naukę
  • wyposażenie słuchaczy studiów w harmonogramy zajęć
  • wręczenie decyzji o przyjęciu na studia podyplomowe
12.00-16.00 - zajęcia dydaktyczne
 
Dzień drugi (niedziela)
9.00-17.00 -zajęcia dydaktyczne