Studia Podyplomowe

Studia podyplomowe w Żyrardowie

Zapraszamy Kandydatów na studia podyplomowe z zakresu:
  

Integracji sensorycznej,

Pedagogiki specjalnej - Oligofrenopedagogiki z komunikacją alternatywną.
 
Inauguracja studiów odbędzie się 03.11.2018 roku o godz. 10:00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie na ul. Środkowej 36, 96-300 Żyrardów - po której prowadzone będą zajęcia dydaktyczne.
 
Rekturacja trwa do 26.10.2018 roku!

Komunikat nr 2 z przebiegu naboru na studia podyplomowe na rok akademicki 2018/19

 

Możemy już przedstawić kierunki studiów, które wypełniły limity miejsc i zostaną uruchomione:

 • Integracja sensoryczna Bydgoszcz, Poznań (dwie grupy), nabór trwa do 12.10.2018 roku i zostanie zamknięty.
  W pozostałych ośrodkach w Lublinie, Żyrardowie, Zielonej Górze, Tychach do 26.10.2018 roku,
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (dwie grupy), prowadzimy nabór do grupy trzeciej do 19.10.2018 roku,
 • Logopedia szkolna, terapia dzieci zaburzeniami komunikacji językowej,
 • Logopedia ogólna,
 • Pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną (dwie grupy),
 • Przygotowanie pedagogiczne,
 • Pedagogika specjalna-terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych,
 • Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej,
 • Neurologopedia z elementami surdologopedii i tyflologopedii,
 • Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • Zarządzanie oświatą,
 • Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie,
 • Pedagogika tańca z choreoterapią,
 • Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy, doradztwo zawodowe z elementami coachingu,
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna (z modyfikacją organizacyjną),
 • Rachunkowość i finanse,
 • Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (ze zmianą organizacyjną),
 • Administracja (ze zmianą organizacyjną).

Bliskie wypełnienia warunków uruchomienia są kierunki:
 • Plastyka, muzyka, historia sztuki, organizacja zajęć artystycznych,
 • Informatyka dla nauczycieli,
 • Edukacja dla bezpieczeństwa.
Myślę, że do 19.10.2018 roku nie zostaną wykonane kryteria naboru dla kierunków, dlatego też nabór przedłużony został do 26.10.2018 roku.
 • Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (proponujemy wybór kierunku terapia pedagogiczna),
 • Historia,
 • Geografia,
 • Biologia,
 • Filozofia i etyka dla nauczycieli,
 • Zarządzanie kadrami, płace. Doradztwo personalne.

Proponujemy rozważyć naszą ofertę edukacyjną, a osoby niezdecydowane zapraszamy na rozmowę wspomagającą i podjęcie decyzji do końca procedury rekrutacyjnej.
Przedstawiamy poniżej harmonogram najbliższych inauguracji roku akademickiego 2018/19.
 

Czytaj więcej...

Komunikat nr 1 Z przebiegu naboru na studia podyplomowe na rok akademicki 2018/2019

Nabór na studia podyplomowe jest w fazie intensywnego składania podań przez kandydatów na studia.
Na chwilę obecną największym powodzeniem cieszą się kierunki studiów, na które niebawem zamknięmy procedurę naborową gdyż wypełnione zostaną limity miejsc dla kolejnej drugiej grupy kształcenia.
Dotyczy to kierunków:
- Integracja sensoryczna (Bydgoszcz, Poznań, Lublin, Zielona-Góra).
Ponadto:
- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowanie,
- Logopedia ogólna, Logopedia szkolna,
- Przygotowanie pedagogiczne,
- Pedagogika specjalna – Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną.

Rekruacja trwa do 19 października 2018 roku.

Czytaj więcej...

Informacja dla kandydatów na studia podyplomowe Integracja sensoryczna w Pile

Z uwagi na mało intensywną dynamikę rekrutacyjną i stąd wynikające trudności organizacyjne proponujemy kandydatom ośrodka pilskiego na uczestnictwo w kształceniu kierunku SI w Bydgoszczy lub Poznaniu.

Kandydaci, którzy zgłosili gotowość studiowania na kierunku Integracja sensoryczna a decydują się na udział w studiach w Bydgoszczy lub Poznaniu zachowają warunki organizacyjne proponowane dla ośrodka pilskiego. Termin zgłoszenia zmiany miejsca studiowania lub rezygnacji ze studiów prosimy przesłać na e-mail podyplomowe@kpsw.edu.pl do dnia 01.10.2018r.

Brak odpowiedzi będzie jednoznaczny z rezygnacją z kształcenia na kierunku.

Termin obrony SI

 

Termin obrony prac końcowych dla słuchaczy studiów podyplomowych

Integracja sensoryczna

30.09.2018 (niedziela) OD GODZINY 10.00

W BUDYNKU KPSW PRZY UL. TORUŃSKIEJ 55-57

 

Zapraszamy!

Zapraszamy po odbiór świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w roku akademickim 2017/2018 w terminie październik 2017- czerwiec 2018 absolwentów wszystkich kierunków studiów podyplomowych z wyjątkiem kierunku INTEGRACJA SENSORYCZNA.
 
Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych dla kierunku Integracja sensoryczna można będzie odbierać od 28.08.2018r.
 
Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych wydawane są w Biurze CKPiU KPSW, przy ulicy Toruńskiej 55-57, budynek C, pokój 21 C, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30.
 
Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych należy odebrać osobiście.

NOWA (ROZSZERZONA) PROPOZYCJA EDUKACYJNA

Studiując edukację przedszkolną i wczesnoszkolną z modułem programowanie zdobywasz kwalifikację do pracy w przedszkolu i w klasie I - III szkoły podstawowej. Możesz rozszerzyć zakres kwalifikacji zawodowych o zawód opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Jak to zrobić:
 
1. Część zajęć odbędziesz w trakcie studiów podyplomowych z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z modułem programowanie
2. Wiedzę i umiejętności specjalistyczne zdobędziesz na kursie wakacyjnym (24.06.2019- 29.06.2019) zaraz po zakończeniu zajęć na studiach podyplomowych (odrębnie płatne 600 zł od osoby)
3. Praktykę zrealizujesz w cyklu trwania studiów podyplomowych w przedszkolu, klasie I - III szkoły podstawowej i klubie dziecięcym „Bursztynekprzy KPSW lub innych  - 80 godzin
Decydując się na takie rozwiązanie zyskasz:
 • kompetentną kadrę wykładową/ praktyków
 • część zajęć odbędziesz w przedszkolach i klubie dziecięcym
 • realizację zamierzenia (z kwalifikacjami) dokonasz w jednym czasie
 • oszczędzisz finansowo w granicach 600 zł – 800 zł w zależności od jednostki szkoleniowej
 
Potwierdzenie kwalifikacji:
* świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
* zaświadczenie o ukończeniu kursu opiekuna dziecięcego - Rozp. MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Poz. 1632)