Studia Podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE w LUBLINIE INTEGRACJA SENSORYCZNA

Z pełnym zakresem wiedzy i umiejętności, z programem wspartym o doświadczenia hiszpańskie z możliwością uzyskania certyfikatu diagnozy i terapii partnera hiszpańskiego oraz uczestnictwem rzeczywistym terapeuty zagranicznego w procesie dydaktycznym (warsztat tematyczny w trakcie studiów).
To propozycja realna, na którą zaprasza Kujawsko -Pomorska Szkoła Wyższa  w Bydgoszczy, Fundacja ALPHA w Lublinie. Termin składania dokumentów trwa do 30 października 2019r.

Adres przesłania dokumentów:
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
lub skan dokumentów na adres e-mail podyplomowe@kpsw.edu.pl

Informacje szczegółowe można uzyskać
:
- koordynator kierunku dr Anna Prokopiak nr tel. 508 292 498
- CKPiU KPSW Bydgoszcz nr tel. 52 339 30 27 lub 797 328 421