Studia Podyplomowe

Warsztaty Integracji Sensorycznej

 

Zgodnie z naszą zapowiedzią odbędą się warsztaty specjalistyczne pt.

                 „Narzędzia do oceny procesów sensorycznych - diagnoza wstępna”.
Zajęcia prowadzić będzie terapeutka SI i terapii zajęciowej z Hiszpanii. Zajęcia trwać będą 7 godzin dydaktycznych. Diagnoza prowadzona zostanie dla dziecka uczestniczącego w programie warsztatów.

Warsztaty odbędą się w terminie:

1. Poznań – 03.03.2018r. godzina 10:00 Zespół Szkół Specjalistycznych nr 103 w Poznaniu przy ulicy Rycerskiej 43,

koszt 200 zł dla słuchaczy oraz absolwentów studiów podyplomowych 300 zł nabór otwarty.


2. Bydgoszcz – 04.03.2018 r. godzina 10:00 KPSW w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 55-57,

koszt 200 zł dla słuchaczy oraz absolwentów studiów podyplomowych 300 zł nabór otwarty.


Zadeklarowanie udziału nastąpić winno do dnia 18 lutego 2018 roku na kartach uczestnictwa

(dostępnych tutaj) oraz podpisania umowy o naukę w dniu zajęć.

Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w doskonaleniu zawodowym na drukach zatwierdzonych przez MEN.

Zgłoszenia na warsztat proszę przesyłać na adres e-mail:

podyplomowe@kpsw.edu.pl

Pytania proszę kierować do Biura Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego:

tel. 52 339-30-27

kom. 797-328-421