Studia Podyplomowe

Wyniki naboru dla Spóźnialskich

Nabór na kierunki :
 
1. Integracja sensoryczna
2. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowanie
3. Logopegia ogólna
4. Przygotowanie pedagogiczne
5. Pedagogika specjalna - Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną
 
Trwa do 30 marca 2019 r.
 
Już dziś można przyjąć, że cztery kierunki z wyżej wymienionych tj.: Integracja sensoyczna, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowanie, Przygotowane pedagogiczne, Pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną spełniły założenia naboru i rozpoczną kształcenie. Wobec takiej decyzji przyśpieszamy termin spotkania organizacyjnego i pierwszych zjazdów na dzień 30.03.2019r. godzina 9.00 w siedzibie uczelni KPSW przy ul. Toruńskiej 55 - 57.
 
Porządek zjazdu - 30.03.2019 r. o godzinie 9:00
 
A) Spotkanie organizacyjne w godzinach : 9:00 - 10:00
 
   - zasady kształcenia
   - podpisywanie umów o naukę
   - wydanie decyzji o przyjęciu na studia podyplomowe
 
B) Zajęcia merytoryczne w godzinach 10:00 - 16:00
Informacja szczegółowa w dniu zjazdu na tablicy ogłoszeń, parter obok sali 21 (biuro CKPiU)