Studia Podyplomowe

Zamiejscowe Punkty Organizacyjne KPSW

Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego w Bydgoszczy kontynuować będzie w roku akademickim 2018/19 prowadzenie rekrutacji na studia podyplomowe w punktach zamiejscowych:

 
 
 
 
 
 
 
w Żyrardowie na kierunkach:
 
 • Integracja sensoryczna (z certyfikatem diagnozy i terapii SI) – przy współpracy z Polskim Towarzystwem Integracji Sensorycznej w Warszawie
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowanie
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych (z certyfikatem masażu Shantala 100 zł)
 
Zajęcia odbywać się będą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie
przy ulicy Środkowej 36
96-300 Żyrardów
Więcej informacji na stronie:
 
w Poznaniu na kierunkach:
 
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych (z certyfikatem masażu Shantala 100 zł)
 • Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej
 • Integracja sensoryczna (z certyfikatem diagnozy i terapii SI) - PTIS
 • Pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną
 
Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Specjalnych nr 103
przy ulicy Rycerskiej 43
60-345 Poznań
Więcej informacji o kierunkach kształcenia na stronie:
 
w Tychach m.in. na kierunkach:
 
 • Pedagogika specjalna – terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Integracja sensoryczna (z certyfikatem diagnozy i terapii SI) - PTIS
 • Pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z modułem programowanie
i wiele innych kierunków, których opis znajduje się na stronie:
Zajęcia prowadzone będą w Centrum Pedagogiki i Kształcenia Praktycznego
przy ulicy Kopernika 6F
43-100 Tychy
 
w Lublinie na kierunkach:
 
 • Integracja sensoryczna (z certyfikatem diagnozy i terapii SI) - PTIS
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych (z certyfikatem masażu Shantala 100 zł)
 
Więcej informacji na stronie:
Zajęcia prowadzone będą w budynku Fundacji „Alpha”
przy ulicy Cichej 10
20-400 Lublin
 
w Szymanowie na kierunkach:
 
 • Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej
 • Pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną
 • Pedagogika specjalna – terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 
więcej informacji o kierunkach znajdziecie na stronie:
Zajęcia prowadzone będą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie
 
w Pile m.in. na kierunkach:
 
 • Neurologopedia z elementami Surdologopedii i Tyflologopedii
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Plastyka, muzyka, historia sztuki, organizacja zajęć artystycznych
 • Zarządzanie oświatą
i wiele innych kierunków, których opis znajdziecie na stronie:
Zajęcia prowadzone będą w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
przy ulicy Bydgoskiej 21
64-920 Piła
 
w Słupsku m.in. na kierunkach:
 
 • Logopedia ogólna
 • Integracja sensoryczna
 • Pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną
 • Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych
 • Logopedia szkolna – terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
 • Przygotowanie pedagogiczne
i wiele innych kierunków, których opis znajdziecie na stronie:
Zajęcia prowadzone będą w Ośrodku Kształcenia Kadr „Atena”
przy ulicy Filmowej 2/6A
76-200 Słupsk