Studia Podyplomowe

Ostatnia szansa na studia podyplomowe - zapisz się już dziś!

Kandydaci na studia podyplomowe, którzy z różnych przyczyn nie złożyli wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe, mogą to jeszcze uczynić w biurze Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW ul. Toruńska 55-57 (pokój 21C) lub przesłać skan dokumentów na adres e-mail - podyplomowe@kpsw.edu.pl do dnia 27.10.2017r.
Dotyczy to wszystkich kierunków na studia podyplomowe, które zostały uruchomione w roku akademickim 2017/2018. Wykaz kierunków na stronie internetowej CKPiU KPSW.