Studia Podyplomowe

Zapraszamy!

Zapraszamy od 04.08.2020 po odbiór świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w roku akademickim 2019/2020 w terminie wrzesień 2019- czerwiec 2020 absolwentów wszystkich kierunków studiów podyplomowych z wyjątkiem kierunków INTEGRACJA SENSORYCZNA oraz WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECI (UCZNIÓW) ZE SPEKTRUM AUTYZMU Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ- REALIZOWANE W PILE

Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych wydawane są w Biurze CKPiU KPSW, przy ulicy Toruńskiej 55-57, budynek C, pokój 21 C, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30.

Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych należy odebrać osobiście.

Biuro CKPiU KPSW