Studia Podyplomowe

Odbiór świadectw (WRAUT Piła)

Zapraszamy od 17.08.2020 po odbiór świadectw ukończenia studiów podyplomowych realizowanych w Pile w roku akademickim 2019/2020 na kierunku WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJA DZIECI (UCZNIÓW) ZE SPEKTRUM AUTYZMU Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.
Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych wydawane są w Biurze CKPiU KPSW, przy ulicy Toruńskiej 55-57, budynek C, pokój 21 C, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30.

Dokumenty ukończenia studiów podyplomowych należy odebrać osobiście.

Biuro CKPiU KPSW