Studia Podyplomowe

Zarządzenie Rektora KPSW 27/2020

Prezentujemy treść Zarządzenia Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy prof. KPSW, dr Heleny Czakowskiej, w sprawie częściowego przywrócenia działalności Uczelni.
 

W zarządzeniu znajdują się informacje m.in. o zakresie znoszonych ograniczeń, trybie zajęć dydaktycznych i egzaminów dyplomowych, zasadach zachowania się na Uczelni, czy funkcjonowaniu Biblioteki Głównej KPSW. Treść Zarządzenia nr 27/2020 znajduje się tutaj.