Studia Podyplomowe

Biuro CKPiU

Biuro
Centrum Kształcenia
Podyplomowego i Ustawicznego


Kierownik biura mgr Iwona Pardua