Studia Podyplomowe

Biuro CKPiU

Biuro
Centrum Kształcenia
Podyplomowego i Ustawicznego

kierownik biura mgr Iwona Pardua
mgr Martyna Skotnicka