Studia Podyplomowe

Dyrektor CKPiU

Dyrektor
Centrum Kształcenia
Podyplomowego i Ustawicznego

mgr Andrzej Stobrawa