Studia Podyplomowe

Rekrutacja

Dokumenty przyjmowane są osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 lub w czasie ciągłym za pośrednictwem poczty polskiej lub e-mail.

O przyjęciu na Studia Podyplomowe w KPSW mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

Uprzejmie informujemy, iż Bank Zachodni WBK SA zmienił nazwę na Santander Bank Polska SA. Numery kont Uczelni pozostają bez zmian

 • podanie pobierz tutaj
 • odpis i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kserokopia dowodu osobistego
 • 1 zdjęcie
 • opłata rekrutacyjna (Santander Bank Polska SA nr konta 31 1500 1360 1213 6007 6051 0000 )

Wysokość opłaty rekrutacyjnej podana w opisie danego kierunku studiów.

Zgłoszenia:

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57, bud. C, Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego, pokój 21C, telefon 52 339-30-27, 797-328-421
 • Termin: od 01.06.2018 w trybie ciągłym

Warunki ukończenia:

 • uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego
 • zaliczenie wszystkich przedmiotów (zaliczenia, zaliczenia z oceną, egzaminów ujętych w karcie okresowych osiągnięć słuchacza)
 • rozliczenie karty obiegowej
 • pełne uregulowanie opłat wynikających z umowy o naukę

Spełnienie wszystkich wyżej określonych warunków uprawnia absolwenta do uzyskania świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych zgodnie z zapisami Ustawy
o szkolnictwie wyższym.

Zniżki:

 • z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni są absolwenci KPSW studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych
 • pracownicy Uczelni i ich dzieci mogą wnioskować do Prezydenta KPSW o przyznanie zniżki czesnego za Studia Podyplomowe realizowane w roku akademickim 2018/2019