Studia Podyplomowe

Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego 
AKP

 


    pracuje w dniach:

    poniedziałek – 8.00-16.00
    wtorek – 8.00-16.00
    środa – 8.00-16.00
    czwartek – 8.00-16.00
    piątek – 8.00–16.00

   sobota, niedziela - każdy zjazd słuchaczy studiów podyplomowych - 8.00-14.00