Studia Podyplomowe

Spotkania organizacyjne Integracja Sensoryczna

 Zebrania organizacyjne dla grup Integracji sensorycznej

w Bydgoszczy i ośrodkach zamiejscowych

 

1. Bydgoszcz – 13.10.2023 r., godzina 16.30, budynek AKP, ul. Toruńska 55-57, sala 16-17 A

2. Lublin – 07.10.2023 r., godzina 17.00, Fundacja ALPHA, ul. Al. Warszawska 15

3. Olsztyn – 13.10.2023 r., godzina 17.00, Ośrodek Sensoria Terapia, ul. Knosały 7B/A

4. Opole – 13.10.2023 r., godzina 17.00, SEKA S.A., ul. Szymona Koszyka 11

5. Poznań – 13.10.2023 r., godzina 17.00, Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka, ul. Oliwska 14

6. Słupsk – 13.10.2023 r., godzina 16.30, ODK ATENA, ul. Tuwima 23/7 (wejście od ulicy)

7. Tychy – 13.10.2023 r., godzina 17.00, INTEGRA, ul. Husarii Polskiej 1B

Komunikat o naborze na studia podyplomowe

 Komunikat o naborze na studia podyplomowe 

Na dzień 15.09.2023 r.

AKP CKPiU w Bydgoszczy , informuje,że uruchomione zostaną kierunki studiów podyplomowych:

 

1. Integracja sensoryczna

-Bydgoszcz

-Poznań

-Słupsk

-Olsztyn

-Tychy

-Opole

-Lublin

-Grodzisk Mazowiecki (po uzupełnieniu zgłoszeń min. 3 osoby)

2. Zarządzanie oświatą (online)

3. BHP (online)

4. Kierunki przedmiotowe (online)

5. Informatyka dla nauczycieli z grafiką (online)

6. Logopedia

7. Neurologopedia

8. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystanie metod neurofizjologicznych

9. Terapia zajęciowa

10. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z terapią narządów ruchu i diagnozą wad postawy

11. Pedagogika tańca z modułem arteterapii i choreografii

12. Diagnoza i edukacja osób ze spektrum autyzmu z modułem ped.włączającej i ped.specjalnej

13. Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem ped.włączającej i ped.specjalnej

14. Edukacja i rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku i słuchu (tyflo i surdopedagogika)

15. Wsparcie rodziny z doradztwem systemowym, pomocą p/p, elementami psychoterapii

16. Edukacja włączająca pedagogika specjalna

17. Socjoterapia z warsztatem superwizji

18. Przygotowanie pedagogiczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

19. Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli zawodu

20. Dydaktyka języka obcego z przygotowaniem pedagogicznym

 

Realizacja metodą hybrydową (online , bezpośrednie w układzie procentowym zależnym od specyfiki kierunku)

 

Kierunki bliskie uruchomieniu

(po spełnieniu limitów ilościowych naboru)

 

1.Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową

2.Komunikacja wspomagająca i alternatywna

3.Rachunkowość i finanse

 

Kierunki specjalistyczne dla absolwentów Integracji Sensorycznej

1. Integracja sensoryczna dla dzieci ze spektrum autyzmu

2.Integracja sensoryczna dla dzieci do 3 r.ż.

 

rozpoczną kształcenie od lutego 2024r.

 

UWAGA!!!

Na kierunku Neurologopedia zajęcia rozpoczną się

od 28.10.2023 r.

(ma to umożliwić uczestnictwo w zajęciach aktualnie uczącym się słuchaczom kierunku Logopedia)

 

Nabór na studia podyplomowe trwa do:

 

- Integracja sensoryczna – 13.10.2023 r.

- Pozostałe kierunki – 20.10.2023 r.

 

Zapraszamy

Harmonogram zjazdów studiów podyplomowych

 Harmonogram zjazdów studiów podyplomowych

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego AKP

w roku akademickim 2023/24

w Bydgoszczy

zajęcia odbywać się będą w formie hybrydowej

(szczegóły w harmonogramach grup)

Poniższy wykaz dotyczy kierunków realizowanych w Bydgoszczy

Październik

14-15.10.23 SI wszystkie grupy on-line dr Iwona Palicka

21-22.10.23 i 28-29.10.23

Listopad

18.11.23 SI wszystkie grupy on-line dr Iwona Palicka

18-19.11.23 i 25-26.11.23

Grudzień

02-03.12.23 i 16-17.12.23

Styczeń

13-14.01.24 i 27-28.01.24

27-28.01.24 SI wszystkie grupy on-line dr Iwona Palicka

Luty

10-11.02.24 i 24-25.02.24

Marzec

09-10.03.24 i 23-24.03.24

Kwiecień

13-14.04.24 i 27-28.04.24

Maj

11-12.05.24 i 25-26.05.24

18-19.05.24 SI wszystkie grupy on-line dr Iwona Palicka

Czerwiec

08-09.06.24 i 22-23.06.24 i 29-30.06.24 (termin rezerwowy)

15.06.24 tylko SI

Harmonogramy dla Logopedii Ogólnej i Tyflo+Surdo IV sem

 Informujemy, że harmonogramy dla IV semestru Logopedii Ogólnej oraz Edukacji i rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku i słuchu (tyflopedagogika i surdopedagogika)

dostępne są już w zakładce Harmonogramy 

 

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Informujemy, że pierwsze zajęcia dla wszystkich grup Integracji Sensorycznej odbędą się 

14-15.10.23

z dr Iwoną Palicką, w formie on-line

Zebrania organizacyjne zaplanowane są na 13.10.23 w godzinach popołudniowych.
Szczegóły spotkań, w tym miejsce odbycia zebrania i godzina zostanie podana indywidualnie dla każdego ośrodka zamiejscowego.
W ostatnim tygodniu września informacja ta zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej.
 
ZAPRASZAMY

Harmonogram Kursu DOSKONALĄCEGO UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNIKA OCHRONY

KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNIKA OCHRONY

 

Harmonogram zajęć:

 

16.09.2023 r. - godz. 10.00 - spotkanie organizacyjne

16.09.2023 r. - godz. 10.30 - samoobrona

23.09.2023 r. - godz. 12.00 - samoobrona

24.09.2023 r. - godz. 18.00 – zdalnie zajęcia prawne

30.09.2023 r. - godz. 12.00 - samoobrona + zajęcia ratownika med.

01.10.2023 r. - godz. 18.00 -zdalnie zajęcia z ratownikiem med.

07.10.2023 r. - godz. 12.00 - strzelanie

08.10.2023 r. - godz. 12.00 - strzelanie

 

 

Zajęcia z samoobrony odbywać się będą na Akademii Kujawsko Pomorskiej ul. Toruńska 55/57 Bydgoszcz

Strzelanie na obiekcie Zawiszy Bydgoszcz

 

Osoba do kontaktu: Lidia Wojciechowska 532 289 698

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 14.09.2023 r. 

Zapraszamy na specjalistyczne studia podyplomowe dla absolwentów Integracji sensorycznej - "Integracja sensoryczna dla dzieci ze spektrum autyzmu"

Zapraszamy na specjalistyczne studia podyplomowe dla absolwentów Integracji sensorycznej - "Integracja sensoryczna dla dzieci ze spektrum autyzmu"

które prowadzone będą w Bydgoszczy i ośrodkach zamiejscowych:
- Olsztynie
- Opolu
- Lublinie

Opiekunem merytorycznym będzie dr hab. Anna Prokopiak, a zajęcia prowadzić będą specjaliści z obszaru spektrum autyzmu oraz integracji.