Studia Podyplomowe

Pierwsze zajęcia

Zapraszamy Państwa na pierwsze zajęcia, które poprzedzone zostaną zebraniem organizacyjnym. Ze względów bezpieczeństwa zmieniliśmy godziny rozpoczęcia, które można zobaczyć po rozwinięciu aktualności.

 

Na terenie Uczelni obowiązują przepisy sanitarne objęte procedurą:

- przy wejściu na teren Uczelni mierzona będzie temperatura,
- przychodząc na zajęcia przynosicie Państwo wypełnione oświadczenie,
  o stanie zdrowia (w załączeniu)
- proszę pamiętać o maseczkach ochronnych i własnych przyborach,
- przed wejściem na salę obowiązuje dezynfekcja rąk (płyny dostępne nprzy salach).
 

1. Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu + Oligofrenopedagogika z komunikacja alternatywną
+ Rewalidacja i terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży

 mgr Monika Przybylska - od godziny 8.30, sala 301 A

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych
mgr Irena Słomian - od godziny 9.30, sala 201 A 

3. Logopedia ogólna
mgr Zbigniew Rytlewski - od godziny 8.30, sala 202 A 

4. Neurologopedia
dr Marta Zawichrowska - od godziny 9.30, sala 17 A 

5. Przygotowanie pedagogiczne
dr Magdalena Prentka - od godziny 9.00, sala 214 A 

6. Socjoterapia + Resocjalizacja
10.00 spotkanie organizacyjne, sala 15 A 

7. Zarządzanie oświatą
mgr Mirosława Glaza - od godziny 9.00, sala 106 A 

8. BHP
mgr Szymański Piotr - od godziny 8.00, sala 210 A 

9. Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa + Rachunkowość i finanse
mgr Bożena Gongała od godziny 8.00, sala 209 A 

10. IV semestr Logopedii ogólnej
od godziny 8.00 sala 6 A

Zebranie organizacyjne SI 15.10.2020, godzina 15.30  sala 301A