Studia Podyplomowe

Relacja z wyjazdu do Hiszpanii, w ramach programu ERASMUS+

 Relacja z wyjazdu do Hiszpanii, w ramach programu ERASMUS+

 
Nauczyciele CKPiU AKP w Bydgoszczy po raz kolejny gościli w Stowarzyszeniu Kulturalnym Polonia w Galicji,
w pięknym mieście Santiago de Compostela. Naszym celem było nieść wiedzę, życzliwość i wsparcie nauczycielom,
dzieciom, rodzinom, szczególnie tym dwujęzycznym, w sprawach dotyczących nauki,
wyrównywania deficytów i problemów natury emocjonalnej oraz umiejętności komunikowania się.
 
Prowadzone zajęcia przygotowawcze, w trybie zdalnym, a później warsztaty
i konsultacje bezpośrednie naszych specjalistów dały możliwość diagnozy
i nakreśliły kierunki terapii w dostosowaniu dla konkretnego przypadku dziecka, rodziny.
 
Dziękujemy za szczerość i serdeczność spotkania, jesteśmy umówieni na kolejny raz.

 • Warsztat dla rodziców, nauczycieli i dzieci - Trening twórczości oparty na Pedagogice zabawy – "Motywując poznajemy się"

 
 
• Wykład dla rodziców i opiekunów - „Dwujęzyczność dzieci w związkach mieszanych narodowościowo, jak pokonać trudności”
 
 
 
• Warsztaty dla dwóch grup dzieci – „Rysicielstwo jako sposób na zapamiętanie i kojarzenie”
 
 
 
• Diagnozy i indywidualne ścieżki terapii logopedycznej
 
 
 
• Gry i zabawy logo sensoryczne, praca twórcza, eksperymenty
 
 
• Podsumowania z nagrodami konkursu - „550 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika”