Studia Podyplomowe

Inauguracja roku akademickiego 23/24

Drodzy Kandydaci na studia podyplomowe

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne, a później na zajęcia
w dniu 21.10.2023 r. o godzinie 9:00, do auli Magnum AKP (II piętro, budynek A, Toruńska 55-57)

Treścią spotkania będą sprawy:
1. Wręczenia kandydatom decyzji o przyjęciu na studia podyplomowe.
2. Podpisanie umów o naukę.
3. Przekazanie harmonogramów zajęć.
4. Inne sprawy organizacyjne.

Na spotkanie prosimy kandydatów kierunków:

 • Logopedia ogólna
 • Neurologopedia z elementami neurogeriatrii
 • Przygotowanie pedagogiczne dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i psychologów
 • Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli zawodu
 • Diagnoza i edukacja osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej i pedagogiki specjalnej
 • Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej i pedagogiki specjalnej
 • Edukacja i rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku i słuchu (tyflo i surdopedagogika)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych
 • Edukacja włączająca – pedagogika specjalna
 • Terapia zajęciowa
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z terapią narządów ruchu i diagnozą wad postawy
 • Pedagogika tańca
 • Socjoterapia z warsztatem superwizji
 • Dydaktyka języka obcego z przygotowaniem pedagogicznym
 • Pedagogika przedmiotowa (informatyka dla nauczycieli, chemia, biologia, przyroda, historia, matematyka, technika, geografia)
 • BHP
 • Zarządzanie oświatą

Dla kierunków poniżej nabór zostaje wydłużony do 30 listopada 2023 r.

 • Rachunkowość i finanse
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna
 • Wsparcie rodziny z doradztwem systemowym, pomocą p/p, elementami psychoterapii

 

Opinią Rady Programowej studiów i decyzją kierownictwa CKPiU-AKP w Bydgoszczy, wprowadzamy zmianę w programie studiów podyplomowych która dotyczy:

Sposoby pisania pracy końcowej. Pracę dyplomową opisowo-diagnostyczną zastępujemy projektem dydaktycznym, dostosowanym do treści uczenia się na kierunku. Tak proponowane przedsięwzięcie ma mieć zastosowanie w praktyce zawodowej słuchacza i służyć umiejętnością analizy i syntezy problemu/przypadku.