Studia Podyplomowe

Informacja

Przypominamy o spotkaniach organizacyjnych studiów podyplomowych
o godz 8:30 dnia 09.10.2021 r. dla kierunków:

- Neurologopedia
- Logopedia ogólna
- Diagnoza, edukacja i terapia osób z spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej
- Oligofrenopedagogika z komunikacja alternatywną z modułem pedagogiki włączającej
- Rewalidacja i terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej z modułem pedagogii włączającej
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem etod neurofizjologicznych
- Przygotowanie pedagogiczne
- Pedagogika specjalna - edukacja włączająca
 

 Po spotkaniu organizacyjnym zapraszamy kandydatów wg specjalności kształcenia
do sal dydaktycznych gdzie wręczone zostaną kandydatom:

- decyzje o przyjęciu na studia podyplomowe
- harmonogram zajęć
- umowa o naukę

Zostaną przedstawione również zasady studiowania na kierunku, regulamin studiów,
wymagania edukacyjne, odpowiedzi na zadane pytania przez słuchaczy.
Po spotkaniu zajęcia odbędą się według planu.

Dla kierunków:

- Terapia zajęciowa
- Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z terapią narządów ruchu dziecka i diagnozą wad postawy
- Finanse samorządowe i rachunowość budżetowa
- Rachunkowość i finanse
- BHP
- Zarządzanie oświatą
- Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej
- Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową

 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 06.11.2021 r.
w segmencie A, budynek KPSW ul. Toruńska 55-57