Studia Podyplomowe

Komunikat (nie dotyczy studiów podyplomowych z Integracji Sensorycznej)

CKPiU w Bydgoszczy zaprasza na zebrania organizacyjne kandydatów
na kierunki studiów podyplomowych podanych w załączniku poniżej.

spotkania organizacyjne

Na spotkaniach organizacyjnych przedstawione zostaną kandydatom:
- decyzja przyjęcia na studia podyplomowe
- harmonogram zajęć
- umowy o naukę na wybrany przez kandydatów kierunek studiów

Dla innych kierunków studiów spotkania organizacyjne zostaną zorganizowane
w dniu 06.11.2021 r. godz. 9:00, Toruńska 55-57 wg niżej przedstawionej propozycji.

- Terapia zajęciowa
- Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z terapią narządów ruchu dziecka i diagnozą wad postawy
- Pedagogika tańca z choreografią
- Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa
- Rachunkowość i finanse
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Zarządzanie oświatą
- Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej

Dla kierunków:

- Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych
- Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy z elementami coachingu
- Hipoterapia
- Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową
- Komunikacja wspomagająca i alternatywna
- kierunki przedmiotowe
- Diagnoza i terapia SI małego dziecka do 3 roku życia 

Rekrutacja zostaje przedłużona do 12.11.2021 r.
Liczba kandydatów zarejestrowanych jest na pograniczu wypełnienia limitu przyjęć.
Prosimy o deklarację w postaci podań, ponieważ liczba zapytań nie jest podstawą do uruchomienia kierunku.


W roku akademickim 2021/22
nieuruchomimy kierunki niżej przedstawione
(liczba kandydatów nie gwarantuje spełnienia limitów ilościowych naboru):

- Psychopedagogika z neurodydaktyką
- Dysleksja-diagnoza i terapia w różnych okresach życia
- Edukacja, terapia i rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
- Filozofia dialogu, sztuka życia
- Andragogika - tutoring i coaching w edukacji
- Gospodarka komunalna
- Logistyka

 

 

Z wyrazami szacunku
CKPIU