Studia Podyplomowe

konferencja z Litwą

 Zapraszamy do przeczytania podsumowania konferencji z Litwą

Akimirkos iš tarptautinės konferencijos
Migawki i relacje z konferencji oraz współpracy z Macierzą
Roman Juchnevič dziękuję za tegoroczne przygody, a było ich wiele
Vilniaus r. Pedagoginė Psichologinė Tarnyba
Anna Prokopiak Dorota Stobrawa-Lewandowska Aleksandra Michalska Anna Parakiewicz Sensoria Terapia
oraz całemu zespołowi na czele z p. mgr Andrzejem Stobrawą słowa uznania za początek udanej współpracy.

 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KSZTAŁCENIA WŁĄCZAJĄCEGO

          16 grudnia br. Konferencja „Wsparcie metodyczne w dziedzinie edukacji włączającej i rozwoju dziecka” podsumowała współpracę Wileńskiej Rejonowej Pedagogicznej Służby Psychologicznej w 2021 r. z Kujawsko-Pomorską Wyższą Szkołą w Bydgoszczy. Podczas konferencji Ana Pavilovič-Jančis, pedagog specjalny Wydziału Rozwoju Włączania Narodowej Agencji Edukacji, przedstawiła raport „Strategie i perspektywy edukacji włączającej na Litwie”.
Komunikacja Agencji Edukacji Narodowej z przedstawicielami Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej rozpoczęła się od tego roku. m. 11 czerwca Podczas tego spotkania omówiono kierunki współpracy w zakresie edukacji włączającej: możliwość organizacji szkoleń z zakresu edukacji włączającej, doświadczenia edukacyjne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, integrację sensoryczną, wczesną interwencję w rozwój dzieci metodami neurofizjologicznymi.
We wrześniu dzięki tej współpracy przedstawiciele Narodowej Agencji Edukacji, Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu, Litewskiego Centrum Edukacji Niewidomych
i Słabowidzących oraz Uniwersytetu Witolda Wielkiego wzięli udział w stażu w Polsce i akredytowali doskonalenie zawodowe dla Wilna . Szkolenia z zakresu edukacji włączającej prowadzili wykładowcy z Polski (Bydgoszcz, Lublin i Olsztyn). W szkoleniu wzięło udział 70 edukatorów, którzy pogłębili swoją wiedzę
i doskonalili umiejętności praktyczne, wybierając jeden z trzech 40-godzinnych kursów. Tematyka szkolenia: „Integracja sensoryczna (SI) w rozwoju dziecka”, „Wczesny rozwój dziecka”, „Edukacja włączająca”.

            Każdy temat został ujawniony w dwóch etapach - zdalne nauczanie teorii i zajęcia praktyczne w placówkach oświatowych rejonu wileńskiego. Wykładowcy
z Polski dostarczyli podstaw teoretycznych i podzielili się swoimi doświadczeniami zawodowymi, wspólnie z uczestnikami omawiali praktyczne sytuacje i ich rozwiązania, prezentowali metody i formy pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Uczestnicy szkolenia zgromadzeni na konferencji podsumowującej działania podkreślali wysoki poziom merytorycznych sesji, dziękowali za zdobytą wiedzę
i doświadczenie oraz chętnie testowali i stosowali zdobytą wiedzę w praktyce.

             Wileńska Rejonowa Pedagogiczna Służba Psychologiczna we współpracy z Kujawsko-Pomorską Wyższą Szkołą w Bydgoszczy, w 2022 r. planuje organizację szkoleń z zakresu edukacji włączającej dla nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego.
Inicjatywy tej współpracy wychodzą z 2019 roku. 20 listopada W Warszawie podpisano działania planu realizacji Deklaracji „O oświeceniu polskiej mniejszości narodowej w Republice Litewskiej i litewskiej mniejszości narodowej w RP”.