Studia Podyplomowe

Dotyczy kursów doskonalenia zawodowego

Utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne nie pozwala na przeprowadzanie w najbliższym czasie kursów umiejętności zawodowych:

    • Terapia ręki
    • Masaż logopedyczny
    • Masaż niemowlaka
    • Masaż Shantala
    • Dysfagia, diagnoza i terapia
    • Neurogeriatria
    • Podstawy terapii behawioralnej
    • Terapia relacyjna
    • Elementy komunikacji społecznej
    • Taniec współczesny
    • Logosensoryka
    • Plastyka sensoryczna
    • Wpływ zaburzeń przetwarzania sensorycznego na naukę czytania i pisania
    • Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci i młodzieży z Zespołem Aspargera – strategie pomocowe w domu i w szkole
      
Kursy te umożliwiają nabycie umiejętności i powinny być przeprowadzane metodami bezpośrednimi.
Wobec powyższych kryteriów, przenosimy organizację ich realizacji tak dla chętnych absolwentów rocznika akademickiego 2019/2020,
jak i dla słuchaczy studiów podyplomowych rocznika akademickiego 2020/2021 na drugą połowę stycznia 2021r.
Mamy nadzieję, że pozwolą na to warunki sanitarne.

Informacje o kursach