Studia Podyplomowe

Informacja dotycząca naboru na studia podyplomowe

 CKPiU - AKP w Bydgoszczy po analizie dynamiki i skuteczności naboru,
proponuje jego wydłużenie do końca listopada 2023 r.

Działanie to da szansę kandydatom i Uczelni na dokonanie naboru
na poziomie minimalnej grupy słuchaczy dla kierunków.

Wydłużenie rekrutacji dotyczy kierunków:

- Terapia pedagogiczna z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej
- Wsparcie rodziny z doradztwem systemowym
- Pedagogika resocjalizacyjna z kuratelą sądową
- Rachunkowość i finanse