Studia Podyplomowe

INFORMACJA

 INFORMACJA

CKPiU - AKP zakończyło nabór na studia Podyplomowe na rok akademicki 2023/24.
Wynik rekrutacyjny dla wielu kierunków jest bardzo dobry i satysfakcjonujący. 

Składamy słuchaczom podziękowowania za wybór naszej Uczelni
i życzymy pomyślności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. 

Wychodząc naprzeciw tym, którzy z ważnych przyczyn spóźnili się z decyzją naborową,
otwieramy "awaryjne" okno naborowe które trwać będzie do 30.11.2023 r.

Na umotywowany pisemny wniosek o przyjęcie na studia,
będzie można dokonać aktu zapisu na wybrany kierunek studiów.