Studia Podyplomowe

INFORMACJA

 Zespół nauczycieli CKPiU-KPSW będzie przebywał w Hiszpanii w regionie Galicji w miejscowości Santiago de Compostela.

W ramach pobytu przewidywane są spotkania w:
1. Uniwersytecie w Santiago de Compostela
2. Szkole Polskiej w Galicji

Celem wizyty jest nawiązanie współpracy naukowo-dydaktycznej
z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu w Santiago de Compostela
oraz przeprowadzenie wykładów i warsztatów dla dzieci i rodziców Szkoły Polskiej w Galicji.