Studia Podyplomowe

INFORMACJA

 Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego - KPSW w Bydgoszczy przypomina,
że 3-4-5.07.2022 r. odbywać się będzie konferencja naukowo-dydaktyczna /online/,
której organizatorem jest Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej w Warszawie
przy współpracy z KPSW w Bydgoszczy.

pt. "Wyzwania wokół Integracji Sensorycznej"

Program konferencji: 

https://kongres-zaburzeniasi.pl/#program

Wszelkie zapytania dotyczące konferencji należy kierować do biura organizacji konferencji w Poznaniu:
Centrum Stymulacji i Rozwoju Dziecka