Studia Podyplomowe

Zwiększenie naboru na Integracje sensoryczną w Bydgoszczy

 Wobec wypełnienia limitu miejsc na kierunku Integracji Sensorycznej:

Bydgoszcz 40 miejsc
Poznań 24 miejsc

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej podjeło decyzje 
o zwiększeniu limitu miejsc w Bydgoszczy o jedną grupe /16 miejsc/

Liczy się kolejność zgłoszeń.
O wypełnieniu limitu miejsc dla III grupy poinformujemy na stronie internetowej.

W Poznaniu nie nastąpi zwiększenie miejsc naborowych - nabór został zamknięty.