Studia Podyplomowe

Komunikat o naborze na studia podyplomowe

 Komunikat o naborze na studia podyplomowe 

Na dzień 15.09.2023 r.

AKP CKPiU w Bydgoszczy , informuje,że uruchomione zostaną kierunki studiów podyplomowych:

 

1. Integracja sensoryczna

-Bydgoszcz

-Poznań

-Słupsk

-Olsztyn

-Tychy

-Opole

-Lublin

-Grodzisk Mazowiecki (po uzupełnieniu zgłoszeń min. 3 osoby)

2. Zarządzanie oświatą (online)

3. BHP (online)

4. Kierunki przedmiotowe (online)

5. Informatyka dla nauczycieli z grafiką (online)

6. Logopedia

7. Neurologopedia

8. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystanie metod neurofizjologicznych

9. Terapia zajęciowa

10. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z terapią narządów ruchu i diagnozą wad postawy

11. Pedagogika tańca z modułem arteterapii i choreografii

12. Diagnoza i edukacja osób ze spektrum autyzmu z modułem ped.włączającej i ped.specjalnej

13. Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem ped.włączającej i ped.specjalnej

14. Edukacja i rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku i słuchu (tyflo i surdopedagogika)

15. Wsparcie rodziny z doradztwem systemowym, pomocą p/p, elementami psychoterapii

16. Edukacja włączająca pedagogika specjalna

17. Socjoterapia z warsztatem superwizji

18. Przygotowanie pedagogiczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

19. Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli zawodu

20. Dydaktyka języka obcego z przygotowaniem pedagogicznym

 

Realizacja metodą hybrydową (online , bezpośrednie w układzie procentowym zależnym od specyfiki kierunku)

 

Kierunki bliskie uruchomieniu

(po spełnieniu limitów ilościowych naboru)

 

1.Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową

2.Komunikacja wspomagająca i alternatywna

3.Rachunkowość i finanse

 

Kierunki specjalistyczne dla absolwentów Integracji Sensorycznej

1. Integracja sensoryczna dla dzieci ze spektrum autyzmu

2.Integracja sensoryczna dla dzieci do 3 r.ż.

 

rozpoczną kształcenie od lutego 2024r.

 

UWAGA!!!

Na kierunku Neurologopedia zajęcia rozpoczną się

od 28.10.2023 r.

(ma to umożliwić uczestnictwo w zajęciach aktualnie uczącym się słuchaczom kierunku Logopedia)

 

Nabór na studia podyplomowe trwa do:

 

- Integracja sensoryczna – 13.10.2023 r.

- Pozostałe kierunki – 20.10.2023 r.

 

Zapraszamy