Studia Podyplomowe

Komunikat

 Duże zainteresowanie kierunkiem studiów podyplomowych Integracja sensoryczna,
wymusza na organizatorach zamknięcie naboru do ośrodków w Opolu i Olsztynie.
Osoby zainteresowane kierunkiem Integracja Sensoryczna z obszaru Opolszczyzny,
prosimy o kierowanie wniosków o przyjęcie do naszego ośrodka w Tychach. 

Kontakt:
Przedszkole nr 9 Pluszowego Misia 
ul. Brzozowa 41, 43-100 Tychy
Koordynator: Aleksandra Światowska
tel. 728 913 118

Kandydaci z Warmi i Mazur(Olsztyn), mogą jeszcze złożyć wniosek naborowy w ośrodkach w Bydgoszczy.
 
Kontakt: 
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
tel. 52 339 30 27
+48 797 328 421
e-mail: podyplomowe@kpsw.edu.pl
 
UWAGA !
Przyjmowanie wnosków naborowych zamykamy 30 listopada 2022 r.
 
Przyjmujemy również na kierunki:
- Edukacja i rehabilitacjia osób z dyfunkcją wzroku i słuchu (z modułem pedagogiki specjalnej),
- Terapia zajęciowa,
- BHP,
- Terapia pedagogiczna z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej,
- Zarządzanie oświatą.