Studia Podyplomowe

Komunikat z naboru nr 4

W dniu 17.10.2020 r. w Bydgoszczy rozpoczynają się zajęcia na następujących kierunkach:

 • Integracja sensoryczna

 • Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej
  (dla nauczycieli mających przygotowanie z pedagogiki specjalnej)

 • Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej

 • Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej
  (dla nauczycieli nie mających przygotowania z pedagogiki specjalnej)

 • Rewalidacja i terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży
  z elementami pomocy psychologiczno - pedagogicznej z modułem pedagogiki włączającej

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych

 • Logopedia ogólna

 • Neurologopedia z elementami neurogeriatrii

 • Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych

 • Przygotowanie pedagogiczne

 • Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych

 • Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową

 • Zarządzanie oświatą

 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

 • Rachunkowość i finanse

 • Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa

Pozostałe kierunki, wymienione poniżej rozpoczynją się pierwszym zjazdem dnia 7/8 listopada 2020 r.:

 • Pedagogika tańca z choreografią

 • Terapia zajęciowa dzieci i młodzieży

 • Diagnoza wad postawy z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną i terapią poprzez ruch

 • Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej

 • Informatyka dla nauczycieli

 • Fizjoterapia pediatryczna

   

Na inne kierunki, nie objęte wykazem zjazdów 17/18 października 2020 r. oraz 7/8 listopada 2020 r. nabór będzie prowadzony do dnia 30 listopada 2020 r.

Po tym terminie dokumenty naborowe nie będą przyjmowane.