Studia Podyplomowe

Komunikat

 KOMUNIKAT

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
informuje, że w związku z uzyskaniem przez Wydział Prawa i obszaru nauki Kultura i religia kwalifikacji naukowej B+, B, Uczelnia uzyskała tytuł:
 
AKADEMII
 
nadany przez Ministra Edukacji i Nauki z dniem 24.01.2023 r. Fakt ten umożliwia wdrożenie nowej nazwy uczelni
 
Akademia Kujawsko-Pomorska
 
Kandydaci którzy rozpoczną naukę na studiach podyplomowych, kursach doskonalenia zawodowego po 24.01.2023 r.,
nabór zimowy i późniejsze cykliczne nabory, uzyskają świadectwa ukończenia z nową nazwą uczelni:
 
Akademia Kujawsko-Pomorska
 
Akademickość zobowiązuje zarządzających kształceniem nauczycieli, wykładowców do szczególnej dbałości o:
 
- jakość i markę w procesie uczenia się
- interdyscyplinarność studiów podyplomowych skupionych wokół problemu wiodącego
- współprace z autorytetami rozpoznawalnymi w środowisku naukowym i specjalistów praktyków
- komunikatywność w procesie organizacji i kształcenia.
 
Uroczystość nadania nowej nazwy uczelni wraz z dyplomatorium,
odbędzie się dnia 28.01.2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Uczelni.
 
 
 
Zapraszamy
 
 

Zarządzający CKPiU KPSW
w Bydgoszczy