Studia Podyplomowe

Komunikat dotyczący naboru na studia podyplomowe 2021/22

Nabór prowadzimy w systemie ciągłym. 
O przyjęciu na studia podyplomowe, decyduje kolejność zgłoszeń.

 UWAGA 

Słuchacze kierunku Integracja Sensoryczna rozpoczynają zajęcia we wszystkich ośrodkach CKPiU - KPSW w dniu 09.10.2021 r.
wykładem online prowadzonym przez Panią dr Iwonę Palicką.

Prosimy więc wszystkich kandydatów o wcześniejsze rekrutowanie na studia w celu zapewnienia dobrej i efektywnej organizacji pracy.