Studia Podyplomowe

Komunikat nr 1 naboru 22/23

Pierwsze dni naboru na studia podyplomowe roku akademickiego 2022/23 potwierdzają

znaczne zainteresowanie kandydatów niektórymi kierunkami studiów jak niżej:

 

 • Integracja sensoryczna /wszystkie punkty organizacyjne w Polsce/

 • Logopedia ogólna

 • Terapia pedagogiczna z modułem pedagogiki włączającej

 • Edukacja włączająca-pedagogika specjalna

 • Przygotowanie pedagogiczne

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych

 • Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki specjalnej

 • Diagnoza, edukacja i terapia osób z spektrum autyzmu, z modułem pedagogiki włączającej
  i modułem pedagogiki specjalnej

 • Psychopedagogika z neurodydaktyką

 • Neurologopedia z elementami neurogeriatrii

 • Terapia zajęciowa

 • Rachunkowość i finanse

 • Finanse samorządowe i Rachunkowość budżetowa

 • Zarządzanie edukacją włączającą

 • Zarządzanie oświatą (metodą on-line)

   

Piszemy to spostrzeżenie gdyż przy organizacji studiów zakładamy powołanie jednej grupy szkoleniowej (minimum 18 osób dla kierunku).
Szczególnie dotyczy to ośrodków zamiejscowych.

Ponadto jednym z kryteriów przyjęcia na studia podyplomowe poza wymogami specjalistycznymi jest kolejność zgłoszenia kandydatów w trybie naboru.

Wasz wybór to też umiejętność podejmowania decyzji w czasie.

 

 

Zapraszamy
CKPiU KPSW