Studia Podyplomowe

Komunikat z naboru na studia podyplomowe na rok 2021/22

 Przedstawiamy bieżącą naborową informację dotyczącą kierunku Integracji Sensorycznej
dla ośrodków KPSW Bydgoszcz - ilości miejsc do wyczerpania limitu dla kierunku.

 

Lp. Ośrodek Limit miejsc Pozostało miejsc
1. Bydgoszcz 40 8
2. Poznań 24 4
3. Żyrardów/Gorzów Mazowiecki 20 10
4. Tychy 20 8
5. Lublin 25 8
6. Opole 30 6
7. Olsztyn 25 8
8. Słupsk 25 10
9. Szczecin 25 15

 

 

Poza kryteriami przedstawionymi w opisie kierunku o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. W pozycji /"pozostało miejsc" są zawarte miejsca rezerwowe/. Aby zakwalifikować się do grona przyjętych na kierunek, kandydaci którzy złożyli podania on-line winni do dnia 17.09.2021 r. przesłać "skanem", inną drogą elektroniczną lub pocztową do CKPiU:

- kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych 
- potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej /Santander Bank Polska SA, nr konta: 31 1500 1360 1213 6007 6051 0000/
- 1 zdjęcie

Dokumenty te będą podstawą do:
- wydania decyzji o przyjęciu na studia
- sporządzeniu umowy o naukę

 

Zbiór informacji przedstawiamy na bieżąco z uwagi że zajęcia na kirunku Integracja sensoryczna w wszystkich ośrodkach
które wypełniły limity przyjęć, rozpoczną się wcześniej niż na pozostałych kierunkach studiów.
/ 09.10.2021 r. wykładem online z Panią dr Iwoną Palicką - prezesem PTIS/