Studia Podyplomowe

Komunikat naboru na studia podyplomowe rok akademicki 2021/22 na dzień 06.09.2021

Z satysfakcją informujemy, że analiza stanu naboru na kierunek kształcenia INTEGRACJA SENORYCZNA 
pozwala na stwierdzenie, że nastąpi uruchomienie kierunku w ośrodkach zamiejscowych i w Bydgoszczy
w dniu 09.10.2021 r. /pierwszy wykład online/

 

Ośrodek Liczba miejsc Liczba miejsc wolnych
Bydgoszcz 44 0
Poznań 24 1
Opole 36 3
Lublin 25 5
Olsztyn 25 5
Tychy 20 8
Słupsk 20 8
Żyrardów 20 10
Szczecin 20 10

 

 Z powodu bardzo dużego zainteresowania kierunkiem Integracja Sensoryczna rozważana jest koncepcja powołania trzeciej grupy w Bydgoszczy.
O decyzji poinformujemy do 10.09.2021 r. na stronie internetowej.

 


Uruchomione zostaną poniżej wymienione kierunki kształcenia:

- Rewalidacja i terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej i modułem pedagogiki włączającej,
- Przygotowanie pedagogiczne,
- Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów,
- Logopedia ogólna,
- Neurologopedia z elementami neurogeriatrii,
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych,
- Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej
/ i z wyboru słuchacz bez przygotowania z pedagogiki specjalnej/ z modułem pedagogiki specjalnej,
- Diagnoza, edukacja i terapia osób z spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej / dla nauczycieli mających przygotowanie z pedagogiki specjalnej/,
- Diagnoza, edukacja  terapia osób z spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej / dla nauczycieli nie mających przygotowania pedagogiki specjalnej/,
- Pedagogika tańca z choreografią,
- Terapia zajęciowa,
- Diagnoza i terapia małego dziecka do 3 roku życia /dla absolwentó kierunku Integracja Sensoryczna/,
- Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z terapią narządów tuchu dziecka i diagnozą wad postawy,
- Psychopedagogika z neurodydaktyką,
- Hipoterapia z elementami terapi sensorycznej i fizjoteraii z certyfikatem instruktora hipoterapii,
- Pedagogika specjalna - edukacja włączająca
- Komunikacja alternatywna i włączająca,
- Rachunkowość i finanse,
- Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa,
- Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej,
- Zarządzanie oświatą.

 

Kierunki bliskie uruchomeniu przy spełnieniu warunku wypełnienia limitu miejsc:
- Przedsiębiorczość szkolna, doradztwo zawodowe z elemntami coachingu,
- Biologia,
- Fizyka,
- Geografia,
- Informatyka dla nauczycieli,
- Gospodarka komunalna,
- Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych,
- Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową,
- Dydaktyka języka obcego.