Studia Podyplomowe

Konferencja

 

  Konferencja podsumowująca współpracę polsko-litewską w zakresie podnoszenia jakości pracy nauczycieli na Litwie

 

 
 

 

  • Kujawsko Pomorsa Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
  • fundacja ALPHA w Lublinie,
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nemenczynie,
  • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Trokach,
  • Samorząd Rejonu Wileńskiego,
  • Agencja Narodowa Oświaty na Litwie

ich eksperci i nauczyciele uczestniczyli w konferencji podsumowującej szkolenia nauczycieli szkół polskojęzycznych Rejonu Wileńskiego, dotyczące obszarów:
                                         - Edukacji włączającej
                                         - Integracji sensorycznej
                                         - Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 

 

             Konferencja  w sposób szczególny dotykała problemów szkoleń w zakresie problematyki edukacji włączającej i integracji sensorycznej na tle ich oceny i poszukiwań nowych form współpracy.
             Dyskusja i ustalenia uczestników spotkania stworzyły przesłanie dla dalszej współpracy dotyczącej szkoleń nauczycieli, form i zasad ich reaizacji, wzajemnych potrzeb
w zakresie budowania doświadczeń poprzez staże zawodowe itp.
Mottem konferencji stało się określenie:

 "Jesteśmy w drodze poszukiwania szkoły
 wysokiej jakości dla uczniów o różnorodnych potrzebach"

               Organizatorzy i liderzy współpracy zobowiązali się do przedstawienia drugiego projektu rozwoju współpracy dla Samorządu Rejonu Wileńskiego i Agencji Narodowej Oświaty, do końca stycznia 2022 r. 

 

 

dr Dariusz Czakowski - Prorektor KPSW ds współpracy międzynarodowej
mgr Andrzej Stobrawa - Dyrektor CKPiU KPSW 
mgr Dorota Stobrawa-Lewandowska - koordynator programowy