Studia Podyplomowe

Konferencja

 KONFERENCJA

System edukacji włączającej w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej
przechodzi swój okres doświadczeń edukacyjnych i organizacyjnych.

W roku szkolnym 2021/22 działa w Polsce 16 pilotażowych ośrodków,
które wdrażają w wybranych szkołach treści i zasady pilotażu.

Dnia 19.03.2022 r. odbędzie się w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy
konferencja podsumowująca pierwszy okres wdrażania programu w mieście Bydgoszcz.

 Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukacje włączającą w Bydgoszczy, jako główny organizator spotkania przy współpracy
z Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
przedstawia obszary zagadnień które będą przedmiotem rozważań w sesji hybrydowej spotkania z udziałem:
 

- przedstawicieli szkół, rodziców objętych programem
- naukowców zajmujących się problematyką wsparcia rozwoju dziecka, rodziny,
- przyjaciół z Litwy, którzy taki program także wdrażają.

 

PROGRAM KONFERENCJI