Studia Podyplomowe

Kurs 2021/22

KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Proponujemy jak co roku kursy doskonalenia zawodowego realizowane
w roku akademicki
2021/22
 Propozycje kursów znajdą Państwo w formularzu zgłoszeniowym. 

 ZASADA NABORU NA KURS:

 
1. Na arkusz zaznacz znakiem „X” dokonany wybór kursu
2. Minimalna grupa naborowa do 12 osób (w przypadku mniejszej liczby uczestników kurs może odbyć się w innym terminie)
3. Zajęcia będą prowadzone w obiekcie KPSW
4. Absolwent kursu otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu na obowiązującym druku MEN
5. Zakończenie kursu przewidywane jest do końca czerwca 2022 r.
6. Odbiór zaświadczeń o ukończeniu kursu w terminie wydania świadectwa studiów podyplomowych
7. Terminy kursów zostaną uzgodnione z grupą, która wypełniła limit naboru tj. min. 12 osób
8. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres podyplomowe@kpsw.edu.pl lub oddać osobiście w biurze CKPiU KPSW