Studia Podyplomowe

Miejsce realizacji zjazdu studiów podyplomowych

25-26.06.2016 r. – KPSW ul. Toruńska 55-57

Biuro Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego będzie czynne w dniu: 25.06.2016r.(sobota) przy ul. Toruńskiej 55-57

Numery sal zostaną podane na tablicy informacyjnej w holu obiektu dydaktycznego.