Studia Podyplomowe

Komunikat z naboru na studia podyplomowe roku akademickiego 2022/2023

Komunikat z naboru na studia podyplomowe roku akademickiego 2022/2023

 

Miło nam zakomunikować, że dynamika naboru na studia podyplomowe jest dobra, co skutkuje spełnieniem kryteriów naboru dla niżej prezentowanych kierunków studiów .

 

Kierunki te zostaną powołane celem prowadzenia kształcenia : 

 1. Integracja sensoryczna ( wszystkie ośrodki )

2. Edukacja włączająca – pedagogika specjalna

3. Logopedia ogólna

4. Neurologopedia z elementami neurogeriatrii

5. Terapia zajęciowa

6. Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej

7. Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej

8. Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem edukacji włączającej

9. Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem edukacji włączającej i modułem pedagogiki specjalnej

10. Terapia pedagogiczna z modułem edukacji włączającej

11. Terapia pedagogiczna z modułem edukacji włączającej i modułem pedagogiki specjalnej

12. Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna z terapią narządów ruchu dziecka i diagnozą wad postawy

13. Przygotowanie pedagogiczne dla szkół podstawowych i psychologów

14. Przygotowanie pedagogiczne dla szkół ponadpodstawowych i psychologów

15. Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli zawodu

16. Edukacja i rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku i słuchu

17. Dydaktyka języka obcego z przygotowaniem pedagogicznym

18. Zarządzanie oświatą

19. Rachunkowość i finanse

20. Finanse samorządowe i rachunkowość budżetowa

21. BHP

 

Kierunki bliskie powołaniu po spełnieniu pełnego limitu naborowego:

 

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych

2. Pedagogika tańca z choreografią

3. Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych

4. Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową

5. Przedsiębiorczość, szkolny doradca zawodowy

6. Komunikacja wspierająca i alternatywna

7. Edukacje przedmiotowe

8. Informatyka dla nauczycieli

 

Prosimy o szybkie i przemyślane decyzje których efektem będzie złożony wniosek naborowy

adres e-mail: podyplomowe@kpsw.edu.pl

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 19 października 2022r.

 

20 października ogłosimy końcową listę kierunków, które będą prowadzone w roku akademickim 2022/2023