Studia Podyplomowe

Nabór dodatkowy

 Zaproszenie dla spóźnialskich

CKPiU otwiera dodatkowy nabór realizowany na studia podyplomowe metodą zdalną na kierunki:

1. Wsparcie rodziny, interwencje systemowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczna z elementami psychoterapii
2. Psychopedagogika z neurodydaktyką
3. Komunikacja alternatynwa i wspomagająca
4. Terapia pedagogiczna z pedagogiką włączającą

- Minimalny limit przyjęć na kierunku to 5 osób
- Czesne dla kieurnku bez względu na jego rodzaj wynosi 2900 zł + 150 zł opłaty rekrutacyjnej
- Studia realizowane będą w czasie 01.03.2022 r. - 28.02.2023 r.
- Termin naboru upływa ostatniego dnia lutego 2022 r.
- Zgłoszenia e-mailowe + skan dokumentów naborowych prosimy przesyłać na adres
podyplomowe@kpsw.edu.pl
- Obowiązuje w kwalifikacji przyjęć na kierunek kolejność zgłoszeń
- Czas studiów - 3 semestry